Personalia:

Naam:

Jan Medendorp

Beroep:

Journalist

Geboren:

18 maart 1962 te Scheveningen

Adres:

Postbus 8033, 7550 KA Hengelo

Telefoonnummer:

06 – 53899715

Telefax:

084-7460943

E-mail:

jan@anjeprodukties.nl

Opleiding:

  • Havo
  • MO-Economie (niet afgemaakt)
  • NGPR-A
  • Financieel Economie bij de School van de Journalistiek, Utrecht

Eerder gewerkt bij:

  • Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Radio Utrecht, Radio West, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, ANWB-bladen, Actueel, De Scheidsrechter.
  • Als voorlichter gewerkt bij het ministerie van Onderwijs en het CNV.
  • Momenteel werkzaam als programmamaker/verslaggever RTV Oost, hoofdredacteur van het economisch magazine Twentevisie, medewerker Saxion Hogeschool.
  • Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Amnesty International heeft Jan Medendorp (samen met Daan Bronkhorst) het boek ‘Silhouet van een beweging’ geschreven.