Twentevisie is een onafhankelijk economisch magazine dat maandelijks (tien keer per jaar) verschijnt. De oplage is 7000 en het blad wordt verspreid via controlled circulation (IKT).

Jan Medendorp heeft vanaf september 1997 de journalistieke leiding over dit periodiek dat vooral door ondernemers in het oosten des lands wordt gelezen. De foto’s worden (vrijwel allemaal) gemaakt door Eric Brinkhorst.

De redactie bestaat verder uit onder anderen Martin Steenbeeke, Eddy van der Ley (ook AD), Gerhard Nijboer (ook Studio Sport) en Mario van Santen (eindredacteur TV Oost Nieuws).

De bladmanager is Anno Oude Engberink. Op deze pagina’s zijn de artikelen (en commentaren) van Jan Medendorp gerubriceerd vanaf januari 1999.

Twentevisie wordt uitgegeven door Twentevisie BV, Postbus 268, 7500 AG Enschede,
telefoon: 053-4842180, info@twentevisie.nl