SAX

Deventer eerste burger James van Lidth de Jeude wil een sterke hogeschool

“Blij dat Apeldoorn voor Saxion heeft gekozen”

James van Lidth

Als lid van de jury van de Saxion Prijs (voorheen IJsellandprijs) deelt James van Lidth de Jeude regelmatig scripties – over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of milieu – uit onder zijn ambtenaren. “Op verzoek van Kees Schuit heb ik voor zijn boek het essay ‘Dynamische gemeenten’ geschreven over normen en waarden, een pleidooi voor meer cultuur op school. Met als argumentatie dat wij veel doen met cognitieve intelligentie, maar dat er nog negen andere vormen zijn van intelligentie. Dat heb ik ook gehaald uit een scriptie van IJselland”, zegt de burgemeester van Deventer trots. In zijn stad is onlangs een convenant getekend over samenwerking in de hele beroepskolom, van voortgezet onderwijs en het ROC tot en met de hogeschool.

Kom bij de voormalige wis- en natuurkundeleraar uit Hilversum niet aan dat het onderwijs vroeger beter was. “Ik heb twaalf jaar voor de klas gestaan. Eén collega mopperde altijd over zijn leerlingen, dat ze zo laag scoorden. Ik heb hem toen een keer gevraagd of dat misschien aan zijn lesgeven kon liggen”. Charmant, goede dossierkennis, maar ook niet te beroerd om zijn mening te verkondigen. De kwaliteit van de scripties heeft hij in de afgelopen tien jaar fiks zien toenemen. “Maar daaruit mag je weer niet concluderen dat ik beweer dat het onderwijs is verbeterd. Een paar jaar geleden kregen we nog dertig afstudeerscripties ter beoordeling voorgelegd. Dit keer waren het er acht. Er is vooraf veel scherper geselecteerd. Het niveau dit jaar is buitengemeen hoog; scripties zijn in de afgelopen jaren steeds beter verzorgd. Het zijn hele mooie boeken geworden. Niet verrassend, want categorieën waarop wordt beoordeeld zijn onder meer originaliteit en relevantie, publiciteitswaarde en verzorging. We zien als jury slechts het neusje van de zalm”. Hij kent de verhalen over de hbo-studenten die uitsluitend voor de studiepunten letterlijk in de banken hangen. “Ja en? Dertig jaar geleden studeerde 6% van de 19-jarigen, dat is nu 35%. Het niveau is gedifferentieerder geworden”.

Stuurgroep Dagindeling

De ene scriptie spreekt hem natuurlijk inhoudelijk meer aan dan de ander. “Ik ben lid geweest van de stuurgroep dagindeling. De scriptie ‘Tijd is geld, geld is tijd’ heb ik daarom met interesse gelezen. Over wat er aan tijd wordt verspeeld doordat voorzieningen niet de goede openingstijden hebben, dat kinderen niet veilig naar school kunnen, waardoor ouders hen overal heen moeten brengen. Ik heb daarvoor interesse sinds ik een studiereis naar Parijs heb gemaakt met Annelies Verstand (staatssecretaris) over tijdenbeleid in steden. Daar zijn ze in Frankrijk verder mee dan wij in Nederland”. Over de fusie tussen Enschede en Deventer is Van Lidth kort. “De fusie was bedoeld om een groter draagvlak te creëren. IJselland was gevoelig voor studentenaantallenontwikkelingen. Ik vind het heel positief dat er meer studenten zijn gekomen dan gedacht”. In Deventer heerst bij veel medewerkers het gevoel overgenomen te zijn. Ook al omdat versneld een aantal topmensen is vervangen na al dat gedoe over mogelijke fraude. “Ik weet niet hoe terecht dat gevoel bij IJselland is. Ik ben positief over de contacten die wij als gemeentebestuur hebben met het college van bestuur van Saxion Hogescholen. Ik vind het van belang dat we in Deventer een stevige Hogeschool houden, met veel studierichtingen. Dat wil Saxion ook. Daarnaast ben ik erg blij met een aantal specifieke opleidingen zoals HBOV gelet op het ziekenhuis”.

Apeldoorn

Saxion is ook bezig om in Apeldoorn hbo-opleidingen op te zetten omdat Apeldoorn vindt dat bij het profiel van de stad een hbo-instelling hoort, er is nu alleen een kleine vestiging van de hotelschool. “Ja, dat kan je een defensieve houding noemen, maar Apeldoorn kan dat ook met andere hbo-instellingen doen. Dat zou geen verschil maken voor het wegtrekken van studenten uit Enschede en Deventer, maar er zou geen draagvlakvergroting zijn van Saxion. En met de komst van nieuwe studierichtingen wordt de hogeschool versterkt en dat is belangrijk”. Van Lidth de Jeude (voorzitter van het college van toezicht van Artez) was ook lid van de voorloper van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht. “Toen ik in Deventer kwam heb ik voor IJselland geprobeerd met de universiteit van Utrecht goede contacten te leggen, om bijvoorbeeld een gemeenschappelijke propedeuse op te zetten en om elkaars studenten over te nemen. Nee, dat is niet gelukt. Het probleem is dat universiteiten streven naar excellentie. Ze zijn bang dat dat niet meer lukt als ze op één hoop worden gegooid met het hbo”.

Convenant

Het is geen nieuws. In Enschede heeft de vroegere collegevoorzitter Peters zich de blaren op de tong gekletst, maar de UT hield en houdt de boot af. Volgens Van Lidth zal dat in de toekomst veranderen. “Er zijn veel bewegingen in tertiair onderwijsland; ik weet dat ook universiteiten naar verbindingen met het hbo kijken”.Wat in Deventer wel op een voortreffelijke wijze is gelukt, is de samenwerking van Saxion met het voortgezet onderwijs en met het mbo. Dat heeft geresulteerd in een getekend convenant en een beleidsplan met activiteiten. “Ik vind het convenant een heel goed initiatief. Partijen kunnen zo zaken met elkaar bespreken, initiëren, afstemmen en dergelijke. Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het ROC en het hbo versterkt wordt, waardoor de doorstroming en de afstemming wordt bevorderd. Dat zijn goede initiatieven vanuit de scholen. Wij, althans de wethouder Onderwijs overlegt regelmatig met de desbetreffende besturen. Ik hoop dat de samenwerking er toe leidt dat nog meer leerlingen in Deventer blijven studeren. Verhoudingsgewijs komen er veel studenten van buiten Deventer naar IJselland. Wij als stad willen die mensen vasthouden, er is genoeg werk voor hoger opgeleiden, zoals bij adviesbureaus, in de commerciële dienstverlening en bij laboratoria”.

Vorige bijdrage

Nummer 6

Volgende bijdrage

De opdracht aan Roger van Boxtel om de zorg te veranderen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *