Twentevisie Jaargang 12, 2000

Bedrijfsleven beoordeelt ROC oneerlijk

‘We zijn geen UT of Hogeschool’

Anneke Beukers vecht voor het imago van het ROC: Het verwachtingspatroon van de bedijven is niet goed.

De boodschapper had het weer eens gedaan: in Twentevisie in maart van dit jaar stond een artikel over het project Fast Forward van de Hogeschool Enschede. In dat artikel verzuchtte een Stork-man dat de studenten van de Hogeschool een verademing bleken in vergelijking met leerlingen van het ROC, het Regionaal Opleidingscentrum.

Die uitspraak was ook tot kop boven het artikel gepromoveerden zowel de Stork-man als mevrouw Anneke Beukers (directeur ROC school voor Technologie) was ‘not amused’. Ja, natuurlijk had Stork forse kritiek op het ROC, maar de kritiek was in het artikel op individuen opgespitst, was de essentie van de telefoontjes. Terwijl de boosheid vooral de procedures van het ROC betrof. Dus wel degelijk forse kritiek, en niemand vond het gek dat Stork Twentevisie gebruikte om de kritiekte spui en in plaats van mevrouw Beukers te bellen. De damein kwestie had één sterk argument: wij hadden haar niet gebeld voor wederhoor. En dat volgt nu.

De kritiek op het ROC is overigens niet van vandaag of gisteren. Vaak is er her en der gemopper in wandelgangen op de kwaliteit van de mensen en de opleidingen. De ruim veertig ROC’s in den lande bundelden ongeveer vijf jaar geleden vrijwel het gehele beroepsonderwijs in Nederland (een enkele opleiding tot goudsmiddaar gelaten). Niemand had tot die tijd eigenlijk precies op een rijtje staan welke opleiding precies waar kon worden gevolgd; bovendien kon je een opleiding tot (bijvoorbeeld) timmerman volgen op een katholieke manier, er was een christelijke methode en natuurlijk de openbare wijze. De vorming van het ROC was dringend noodzakelijk; het leverde inTwente ineens een instituut op van circa 20.000 leerlingen van wie 14.000 in de tienerleeftijd. Anneke Beukers (45) is verantwoordelijkvoor het reilen van circa 5000 jongens en meisjes die in de techniek een baan hopen te vinden.

Beroeps Praktijk Vorming

Beukers is na de megafusie in de afgelopen jaren geconfronteerd met drie problemen: “Als er iemand nu slechte ervaringen heeft, bekritiseert hij het hele ROC. Vroeger betrof het alleen die individuele school.” Het tweede punt betreft de stagiaires die geen stagiaires meer mogen heten, maar BPV’ers, wat staat voor Beroeps Praktijk Vorming. “Een stage had iets vrijblijvends. Met de vorming van het ROC zijn er algemene eindtermen geformuleerd waaraan de stage, de beroeps praktijkvorming dus, moet voldoen. En de verantwoordelijkheid lag vroeger bij consulenten en voor een deel ook bij de bedrijven. Maar dat ligt nu helemaal bij ons, bij de school. En je begrijpt natuurlijk wel dat dàt een hoop extra werk in het opleiden van onze mensen oplevert. Nieuw is ook dat bedrijven die zich aanmelden voor leerlingen of andersom tegenwoordig moeten worden geaccrediteerd (zoals dat formeel heet). “Noem het kwaliteitsvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen. Dat doet overigens een landelijke commissie. Een aantal bedrijven is op grond van die landelijke beoordeling voor ons afgevallen. “En dat vonden die bedrijven vast niet heel leuk.

Verwachtingspatroon

Het ROC gaat ook gebukt onder de administratieve (en emotionele) last van de fusie en de onderwijskundige veranderingen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De fusie was in 1996, we leven nu in 2001. “Dat klopt, er is de afgelopen jaren ook ontzettend veel verbeterd. Ik krijg lang zo veel klachten niet meer binnen als in het begin van bedrijven en leerlingen.” Om aan het imago te werken, organiseert Beukers regelmatig bijeenkomsten met het bedrijfsleven. “Onlangs hebben we de Industriële Kring Twente op bezoek gehad. “En dan de uitsmijter: “Wij leveren leerlingen af van vier verschillende niveaus. Blijkbaar is het verwachtingspatroon van de bedrijven niet goed.” Je mag van ons geen leerlingen verwachten van het niveau van de hogeschool of universiteit. Of de vier verschillende MBO-niveaus verwarren.” Dat was bij Stork het geval, blijkt als we doorvragen. Dus de communicatie tussen Stork en het ROC liet te wensen over. Stork en het ROC hebben inmiddels een goed gesprek gehad. Ze mogen Twentevisie wel dankbaar zijn. Maar dat gaat mevrouw Beukers iets te ver….

Vorige bijdrage

ABN-AMRO wil onderste uit 'Miracle Planet-kan' en krijgt deksel op neus

Volgende bijdrage

Commentaar: Chronisch te kort aan bedrijventerrein

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *