Twentevisie Jaargang 18, 2006

200 DGA’s hangen in Zwolle aan de lippen van Bernhard van Oranje jr.

Een ondernemende prins met IT in Oost-Europa Bernhard van Oranje jr. – op de foto in gesprek met Jan Medendorp – vindt zichzelf meer ondernemer dan manager. “Ik vind het altijd leuk ontwikkelingen te signaleren, kansen grijpen. Ik heb een enorme nieuwsgierigheid.” De ministeriële verantwoordelijkheid gaat niet zover dat Bernhard …

Lees meer →