SAX

Herman Hazewinkel heeft Saxion bestuurlijk geprofessionaliseerd

‘Kwaliteit toezichthouder afhankelijk van kwaliteit bestuur’

Hij stal de show, als je dat zo kunt zeggen, tijdens de parlementaire verhoren die gehouden werden bij het onderzoek naar de bouwfraude. Populair gezegd maakten de grote aannemers onderling uit wie wat mocht bouwen tegen welke prijs. En om de verhalen nog smeuïger te maken werden die deals vaak gemaakt met ambtenaren in onder meer bordelen. Hazewinkel was één van de weinige ondernemers die goed voorbereid in helder Nederlands de soms gecompliceerde zaken wist uit leggen zonder last van zijn geheugen te hebben. Tien jaar geleden werd hij gevraagd als opvolger van Frans van Vught (die werd rector magnificus bij de universiteit) in toen nog het Stichtingsbestuur van de Hogeschool Enschede. “Ze zochten een lokale ondernemer, met bestuurlijke ervaring op het gebied van fusies en affiniteit met het onderwijs.”

Commissaris

Vanuit zijn werk bij Volker Wessels heeft hij legio bestuursbaantjes, maar buiten de bouw doet hij slechts een paar dingen, opvallend vaak in het onderwijs: hij zit in de Raad van Advies van de UT en in vroeger jaren trad hij op als deskundige bij de beoordeling van afstudeeropdrachten van HEAO-studenten. “Ik wil niet te veel doen, want als ik iets doe, wil ik het goed doen, dus niet de stukken van de vergadering op weg daar naar toe nog even doorlezen.” Volgens Hazewinkel is de rol van toezichthouder bij een onderwijsinstelling als Saxion vergelijkbaar met die van een commissaris bij een bedrijf. “De kwaliteit van de toezichthoudersfunctie hangt heel erg af van de kwaliteit van het bestuur. De toezichthouder is afhankelijk van de informatie die het bestuur met hem of haar wil delen. Laat ik het zo zeggen: het ene bestuur is meer adviesbereid dan het andere. En dit Saxion-bestuur gaat aan de slag met onze adviezen. Dat werkt heel stimulerend voor de toezichthouder.”

Aanbevelingen Tabaksblat

In het afgelopen decennium kwam de vroegere Unilever-baas Tabaksblat met aanbevelingen voor goed ondernemersschap. Hazewinkel is er trots op dat zijn collega in de Raad van Toezicht Marijke van Hees en hij dat bij Saxion goed op de rails hebben gezet, want in zijn ogen is Saxion (met een complexe financiële huishouding, commerciële activiteiten en een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid) heel goed vergelijkbaar met een ‘echt’ bedrijf. In dat kader gaat het om risicomanagement. “Saxion moet geprepareerd zijn op het managen van vier soorten risico’s: reputatierisico’s, strategische, operationele en financiële risico’s’.” Dat staat nu allemaal op papier. Maar de omgeving merkt er weinig van. Geïrriteerd: “Ook de bouwfraude zorgde voor veel nieuws in de media, maar de bouw heeft haar verantwoordelijkheid genomen en in samenwerking met opdrachtgevers, met de overheid, met de NMA de zaken nu goed voor elkaar, maar daar hoor en lees je niets over.”

Kwaliteit onderwijs

In het vorige nummer van Sax spuide het Deventer D66-raadslid Marc Ahne kritiek op het onderwijs van Saxion, hij zag bijvoorbeeld zelden docenten in het bedrijfsleven. “Dat herken ik helemaal niet.” Dan volgt een verhandeling over het zijns inziens goede onderwijs bij Saxion. Hazewinkel sprak ook wel met de medezeggenschapsraad, maar heeft nooit tijdens colleges op een bankje achterin meegeluisterd. “Dat deden andere toezichthouders wel, we hadden een taakverdeling.” Hij baseert zijn oordeel deels op de kwaliteit van de stagiaires. En op de inzet van Saxion bij het inrichten van het cluster Bouw van het regionaal innovatieplatform waarbij Hazewinkel als topman van één van ’s lands grootste bouwbedrijven natuurlijk betrokken is. “Ik vind juist dat Saxion goed contacten legt en ervaar hoe zeer de docenten betrokken zijn bij het bedrijfsleven. Ze moeten natuurlijk ook wel. Ik vind juist dat Saxion op dat vlak de afgelopen jaren opener is geworden. Logisch, want de opleidingen, de competentieontwikkeling van mensen en de manier van studeren zijn ook erg veranderd.”

Toekomst

Voor het hbo voorspelt Hazewinkel, daarbij ondersteund door een recent artikel van Elsevier dat hbo’ers in Nederland een goede toekomst hebben. “Bij de universiteiten zijn ze zich heel erg aan het toespitsen op kennisontwikkeling. Bij het hbo daarentegen leren studenten vooral de kennis toe te passen. En mensen met een behoorlijke opleiding die over de praktische vaardigheden beschikken om kennis goed toe te passen, die hebben een heel goede positie hebben op de arbeidsmarkt.”

Carla van der Weerdt volgt Hazewinkel op Herman Hazewinkel wordt opgevolgd door Carla van der Weerdt (42), bij ABN AMRO Bank NV verantwoordelijk voor strategie, financiën, marketing & communicatie en risicomanagement. Van der Weerdt werkt vanaf 1992 bij ABN AMRO, waar ze begon als management trainee. Daarvoor werkte ze voor IBM Nederland.

Vorige bijdrage

Nummer 27

Volgende bijdrage

Nummer 28

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *