Twentevisie Jaargang 12, 2000

‘Ik neem geen relaties mee naar een korfbalwedstrijd’

TVM verzekert kieskeurig

Commercieeldirecteur Arjan Bos van TVM wil niet elke transporteur zomaar verzekeren.

Bij de Transport Verzekerings Maatschappij (TVM) zitten ze niet echt op de cowboys van de weg te wachten. “Wij gaan altijd kijken bij het bedrijf, dan zie je bijvoorbeeld of de banden tegen de muur staan opgestapeld of elders zijn ondergebracht. Of het smerig is.” Vakbekwame, degelijke transportondernemingen die serieus met hun werk bezig zijn, mogen zich aansluiten bij de onderlinge verzekeringsmaatschappij. Waarmee direct duidelijk wordt dat TVM dus geen familiebedrijf is van de inmiddels bekende pa en zoon Bos. De leden zijn de baas.

Van de elfduizend transportbedrijven in Nederland zijn er bijna 4500 lid van TVM. De omzet bedraagt dit jaar een kleine 300 miljoen. In 1999 werd 10,5 miljoen nettowinst geboekt, niet slecht, maar minder goed als ook naar het eigen vermogen van 235 miljoen gekeken wordt. “In de transportbranche is 2% al knap, dus zo slecht doen we het niet,” vertelt Zwollenaar mr. Arjan Bos (31), commercieel directeur van TVM. De verzekeraar telt inmiddels 210 werknemers. “Staar je niet blind op dat eigen vermogen, want de Verzekeringskamer eist een garantievermogen. En daar zitten we nu een keer of zes, zeven boven. De winst voegen we bij het eigen vermogen. Pas als we tien keer het garantievermogen hebben, gaan we ons beraden over wat we doen met de winst en de premie.”

Wielerploeg

TVM is op 6 december 1962 (in Rijswijk, Zuid-Holland) opgericht om tegemoet te komen aan de specifieke verzekeringswensen van het beroepsgoederenvervoer. Tien jaar later kwam Ad Bos bij het bedrijf werken, niet veel later verhuisde TVM naar Hoogeveen. Zoon Arjan kreeg landelijke bekendheid door na zijn studie te gaan werken als manager van de TVMwielerploeg; en als woordvoerder van zowel de wielerploeg als het verzekeringsbedrijf. “Je hebt gelijk, we werken uitsluitend in de transportsector. En daar is onze naamsbekendheid toch wel bijna 100%, schat ik zo in. In de jaren tachtig stonden de kranten vol van fusies tussen verzekeringsmaatschappijen onderling en tussen verzekeringsmaatschappijen en banken. We hadden toen heel nadrukkelijk de behoefte om te laten weten dat we nog bestonden. En toen ontstond de mogelijkheid in een wielerploeg te stappen. Voetbal ligt qua clubs gevoeliger – je bent voor Ajax en tegen Feyenoord en omgekeerd – en je moet affiniteit hebben met de sport. Ik zie me niet met mijn gasten bij een korfbalwedstrijd gaan zitten. We hadden er ook behoefte aan om van het stoffige imago dat verzekeraars toch hebben, af te komen.” Overigens werkt TVM nauw samen met de ABN AMRO. Bos zou het liefste de banden strakker aantrekken. “Als de Rabo een trucker financiert, verwijst hij naar Interpolis. De ING doet dat met Nationale-Nederlanden. Wij hebben ook behoefte aan zo’n relatie. Ik zeg niet dat het de ABN AMRO wordt, maar we willen zo’n samenwerking.”

Ga staan op een bewaakte parkeerplaats bij Moskou. Daar staan bewakers met mitrailleurs

Ritsma

Met die publiciteit is het wel goed gekomen. De kranten stonden na de ‘dopingtour’ van 1998 vol van TVM. “Dan ben je ook erg kwetsbaar.” grijnst Arjan Bos. TVM is die periode heel goed uit gekomen, ook al omdat de woordvoerder (dezelfde Bos) toentertijd heel goed begreep hoe de media werken. Bos heeft charisma, is gemakkelijk benaderbaar en geeft het gevoel geen geheimen te hebben. De affaire leverde TVM uiteindelijk geen windeieren op. “We doen het beter dan andere schadeverzekeraars, maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat het aan die trammelant ligt. Want we zijn bij voorbeeld ook bij elke bijeenkomst in de transportsector aanwezig, bij de bedrijfsauto- RAI zijn wij de enige verzekeraar die daar staat.” Inmiddels heeft TVM de wielerploeg ‘overgedaan’ aan Farm Frites en heeft op haar beurt de Sanex-schaatsploeg met Rintje Ritsma overgenomen. “Ik denk ook niet dat Ritsma nog goud gaat pakken op de Olympische Spelen, maar hij zal goed zijn voor podiumplaatsen op de komende EK’s en WK’s. Die man heeft een ontzettend goede uitstraling. We gaan onder meer schaatsclinics doen met hem en onze relaties. Want relatiemarketing is het allerbelangrijkste bij sportsponsoring. Bijna iedereen die je uitnodigt komt. Het is mooi voor nieuwe klanten, maar nog beter voor bestaande. Iedereen wil met je praten over de sportprestaties van het team. We hebben ook een VIP-box bij het TT-circuit en bij Willem II. En dat is puur voor de landelijke spreiding.”

Ridder van de Weg

TVM is één van de weinige onderlinge verzekeringsmaatschappijen van ons land. Te vergelijken met een coöperatie zoals de Rabobank of zuivelbedrijf Friesland Coberco. Op een aantal punten wijkt de onderlinge af van de coöperatievorm. De kracht van TVM is de kennis, de expertise van de vervoersbranche. “We doen heel veel aan preventie, adviseren bedrijven, begeleiden bedrijven die op bepaalde dagen of momenten veel schade hebben. We hebben bij voorbeeld het systeem van Ridder van de Weg uitgevonden. Chauffeurs die minstens drie jaar aaneengesloten schadevrij rijden, krijgen een lintje. En we proberen ook uit verzekeringsoogpunt mee te denken met de ondernemer. Je moet je voorstellen dat wij naast een directieteam van vier directeuren ook een Raad van Bestuur hebben. Daarin zitten toevallig dezelfde directeuren, maar dat hoeft niet. De directie heeft de leiding over de dagelijks gang van zaken. En het bestuur bekijkt het beleid puur vanuit het belang van de leden. Een dubbele pet, ja, maar het levert weinig fricties op. Want onze doelstelling is niet winstmaximalisatie, maar het belang van de leden. Er zitten geen transporteurs in de Raad van Bestuur, want die zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk en dat kun je die mensen niet aan doen.”

Afgevaardigden

Verder kent TVM als ‘onderlinge’ een Raad van Commissarissen die tot voor kort geleid werd door oud-minister Ed Nijpels. En om de democratie volledig te maken te maken, kent TVM ook nog een Raad van Afgevaardigen (waarin 48 transporteurs/ leden zitting hebben). En natuurlijk is er de jaarlijkse ledenvergadering waar alle 4500 leden (mits in bezit van een truck) naar toe mogen komen. TVM werkt zonder tussenpersonen. Een buitendienst van 25 mensen bezoekt de leden en potentiële verzekerden. Inmiddels verzekert TVM alles op voorwaarde dat de hoofdverzekerde een transporteur is. “Vroeger verzekerden we alleen de auto en de lading, maar voor de brandverzekering of de opstalverzekering verwezen we door naar de concurrent. Dat is natuurlijk niet handig.” “We zijn heel kieskeurig met het aannemen van nieuwe leden, want op het selecteren van de risico’s hebben onze leden recht. We willen alleen vakbekwame transporteurs. De directie beoordeelt alle nieuwe aanmeldingen en één van de vijf wijzigen we. Een kortere looptijd, een hoger eigen risico of we wijzen de aanmelding helemaal af. We zijn niet uit op volume, maar op kwaliteit en scherpe premies voor de leden. De winst halen we vooral uit de nevenverzekeringen. De vrachtwagens bepalen 80% van ons verzekeringsbestand, maar dat deel zorgt slechts voor 20% van de winst.”

Mitrailleurs

Het gaat TVM – als we Arjan Bos mogen geloven – om de veiligheid en het imago van de transporteurs. “Voor ons zijn natuurlijk de lading belangrijk en de landen waarop gereden wordt. Met zand en bakstenen gaat zelden wat mis. Maar in Rusland jatten ze niet alleen de lading, maar ook de wagen. En wij hebben de expertise om die bedrijven die op deze landen rijden te helpen. Ga staan op een bewaakte parkeerplaats bij Moskou. Daar staan bewakers met mitrailleurs. Ga nou niet bijdehand aan de overkant staan om een paar dollars uit te sparen, dan overvallen diezelfde bewakers je uit nijd omdat je niet bij hen bent komen staan.” Zelfs als je al het kaf van het koren scheidt, is nog groei in Nederland mogelijk. “We gaan wel naar het buitenland, mee met onze klanten. We verzekeren complete concerns, dus als ze een vestiging in Polen opening, bieden we daar ook onze diensten aan.”

Vorige bijdrage

Achtereenvolgende directeuren bij QtecQ wilden management buy-out

Volgende bijdrage

Wordt Rijssense investeringsmaatschappij Reggeborgh ook aansprakelijk gesteld?

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *