Twentevisie Jaargang 12, 2000

Wessels zegt, ‘ik ben één van de rijkste mensen in Twente en ik wil niet werkloos toezien

KvK: Geldstroom ook naar ondernemers ombuigen

Kamervoorzitter Bram Hulshof: “Ik heb geen kritiek op giro 777, maar dat geld is alleen voor particulieren, niet voor ondernemers. En daarom ben ik zo blij met de twee Twentse stichtingen.”

Slechts weinig ondernemers in het rampgebied in Enschede hadden een bedrijfsschadeverzekering afgesloten. En dat betekent dat de omzetderving een groot probleem wordt voor de meeste mensen. Voor de panden en de inrichting zijn meestal wel opstal- en inboedelverzekeringen afgesloten. De totale schade voor de ondernemers (roerende en onroerende zaken, personele lasten en omzetderving) is door de gemeente Enschede vastgesteld op 513 miljoen gulden. Giro 777 is vooral voor particulieren. De Kamer van Koophandel is nu bezig om voor de ondernemers een potje te maken. Van 300 ondernemers zijn de problemen in beeld gebracht, 100 van hen hebben zelfs geen bedrijfspand meer.

Het is opvallend hoe actief de Kamer van Koophandel zich in de afgelopen weken voor de getroffen ondernemers heeft opgesteld. Al op 16 mei werd ’s avonds de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Wellicht een beetje te snel want de bijeenkomst leverde meer vragen op dan er beantwoord zijn. Bovendien ontstond er een flinke stemmingmakerij als gevolg van de profileringsdrang van de vicevoorzitter van het MKB Van Arenthals die zich beklaagde dat het ministerie van Economische Zaken slechts een miljoen had meegenomen. “Ik heb de volgende dag Hans de Boer gebeld (MKB-voorzitter) en hem gezegd dat het jammer zou zijn als deze ramp de goede samenwerking tussen het MKB en ons zou vertroebelen,” zegt voorzitter Bram Hulshof van de Kamer van Koophandel, met gevoel voor diplomatie. Mevrouw Van Arenthals is nadien niet meer in Enschede gesignaleerd. “Voor alle duidelijkheid, met de MKB-mensen in onze regio verloopt de samenwerking prima.”

Giro 777

“Ik heb geen kritiek op giro 777, met de opbrengsten van die giro worden heel goede dingen gedaan, zoals voor het Rode Kruis dat ook het secretariaat beheert. Alleen kunnen we er zelf niet direct bij. Elke gulden die voor Enschede wordt overgemaakt komt niet persé in Enschede terecht. Aan de andere kant maakte giro 777 al 7,5 miljoen over naar Enschede toen er nog maar 4,5 miljoen was binnengekomen. En het geld is alleen bestemd voor particulieren, niet voor ondernemers. En daarom ben ik ook zo blij dat er ook Twentse initiatieven zijn ondernomen om een aparte hulpstichting in het leven te roepen, de Stichting Bedrijfsleven helpt Getroffenen. Daar is inmiddels al 12,5 miljoen op binnen gekomen.” “Dat geld is bedoeld als een soort vangnet voor alle getroffenen. Als de verzekering, de overheid en het rampenfonds geen geld meer hebben, kunnen de mensen bij ons aankloppen. Om op bij voorbeeld het WA-verzekeringsgeld een extra bedrag te leggen, zodat de mensen weer een autootje kunnen kopen. Of om een hogere huur op te kunnen brengen.”

Voorschot

Voor ondernemers ziet het er minder rooskleurig uit. De totale schade is vastgesteld op 513 miljoen, het is de vraag wat het gat is dat achterblijft als verzekering en overheid hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Staatssecretaris Ybema meldde bij zijn bezoek aan Enschede geld beschikbaar te hebben als hij concrete plannen en aanvragen daarvoor krijgt. Daarop vooruitlopend heeft de Kamer van Koophandel een tweede stichting opgericht (Financiële Opvang Getroffen Ondernemers). Daarvoor is inmiddels 8,5 miljoen opgehoest. Van alle Kamers van Koophandel kwam 1,2 miljoen, daar legde de Kamer in Twente een half miljoen bovenop, net als de Twentse Ondernemers Sociëteit. EZ kwam eerder al met 1,1 miljoen, de gemeente Enschede legde daar ook een miljoen bij, de provincie Overijssel heeft twee van de vijf miljoen die ze beschikbaar heeft gesteld gereserveerd voor de gedupeerde ondernemers en daarnaast is er van de Stichting Bedrijfsleven helpt Getroffenen twee van de 12,5 miljoen beschikbaar: totaal dus ongeveer 8,5 miljoen.

Met dat geld kunnen we ondernemers concreet een voorschot geven om de zaak weer op te pakken.

Wessels

De initiatiefnemer voor de Stichting Bedrijfsleven helpt Getroffenen is bouw-ondernemer Dik Wessels uit Rijssen. Hij stortte via zijn beleggingsmaatschappij Reggeborgh vijf miljoen. De eerste kritiek op Wessels kwam snel: hij heeft de Bamshoeve in bezit en hij wil zo een betere positie kunnen innemen als het om wederopbouw gaat. “Ik ben ook door mensen daarop aangesproken. Het is flauwekul. Wessels wist dat de kritiek zou komen, maar heeft doorgezet. Hij zegt, ‘ik ben één van de rijkste mensen in Twente en ik wil niet werkloos toezien bij deze ramp’. Hij wil net als Fransen wat voor de regio betekenen. Ik ben blij met de beide stichtingen want dan kunnen we zelf wat met dat geld doen. Neem de actievoerders uit Gronau die 532.000 gulden hebben overgemaakt naar onze Twentse stichting opdat ze mee kunnen kijken wat wij met dat geld doen.”

Vorige bijdrage

Weinig benijdenswaardige situatie van topman Kees Smit

Volgende bijdrage

De schaduwen van het kapitalisme

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *