Twentevisie Jaargang 14, 2002

Commentaar: Gerard Driehuis

In het vorige nummer van Twentevisie stond een verhaal met en over Joop Munsterman, de man die binnen uitgeverij Wegener verantwoordelijk is voor 300 huis- aan huisbladen in Nederland. Over dat artikel heeft Munsterman binnen uitgeverij Wegener, bij Tubantia een hoop gezeur gekregen. Want als ze vanuit Apeldoorn (hoofdkantoor Wegener) gaan bellen met het verzoek extra exemplaren van het novembernummer toe te sturen, dan weet je dat er stront aan de knikker is. Wat is er aan de hand? In het bewuste artikel is door mij een strofe toegevoegd over Munstermans opvolger Gerard Driehuis en de resultatenontwikkeling van Tubantia. Dat vond ik noodzakelijk om de situatie bij Wegener goed te kunnen omschrijven. Driehuis schijnt nu briesend door de burelen te lopen en verkondigt dat Munsterman deze uitlatingen heeft gedaan, maar deze liet zich juist positief uit over hem en Tubantia in het radioprogramma Memphis. Driehuis maakt soms rare kronkels. In een column in het weekblad De Roskam heb ik de toenmalige hoofdredacteur Driehuis eens zwaar bekritiseerd. Daarna wilde Driehuis nooit meer praten met De Roskam, maar schoof wel aan voor een interview ook in het programma Memphis van Radio Oost en voor dit periodiek. Met mij! En in dat gesprek zei hij onder meer De Volkskrant met meer plezier te lezen dan zijn eigen krant. En over zijn eigen impopulariteit bij de krant vermoedde hij zelf ook al niet terug te keren als hoofdredacteur als daarover via democratische verkiezingen zou worden gestemd. Het werkvolk wordt ontslagen, de hogere echelons krijgen een erebaantje… Verder zijn veel dagbladredacteuren in hun wiek geschoten over (volgens hen) onjuiste cijfers in het artikel. Want sommige gratis weekbladen (advertentiefuiken) van Munsterman worden steeds beter gelezen, beter dan de regionale kranten zelf die gemiddeld een bereik hebben van 55 tot 60%. In de Achterhoek is er zelfs een huis- aan huiskrant die een bereik heeft van maar liefst 90%. Dat laatste percentage is in het artikel gebruikt om de toenemende importantie van alle huis- aan huiskranten te benadrukken. Er is dus overdreven, maar dat heeft iedereen in het radioprogramma van Munsterman zelf kunnen horen. Een krant onder vuur die de oplage dit jaar opnieuw zag teruglopen (nu circa 137.0000) is net een echt bedrijf. Met nerveuze medewerkers en een directeur onder vuur. Het onderschrijft de wens van een pluriforme pers.

Vorige bijdrage

Nummer 50

Volgende bijdrage

Arke en Holland International hadden nooit moeten fuseren

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *