Twentevisie Jaargang 15, 2003

Commentaar: Communicatie

Die Geert Jan van Ark is wel een slimme jongen. Dat komt wel goed. Van Ark is aangesteld bij Bolletje in Almelo als opvolger van Ter Beek. Zijn (eerste) verhaal staat in deze uitgave. Als je het verhaal leest, kan de indruk van een sukkel ontstaan: hij werkt al vanaf 1975 bij Bolletje en hij heeft (na zijn aanstelling in 2001) een onderzoek nodig om te weten wat Bolletje voor een bedrijf is en wat de mensen (eigen personeel en buitenstaanders) vinden van het bedrijf. Nee, Van Ark is een slimme vogel. Hij weet exact wat er speelt en hoe hij Bolletje wil omvormen. Maar hij wil dat niet zomaar doen, daarmee zou hij zijn grootaandeelhouder annex Raad van Commissarissen (familie Ter Beek) kunnen bruuskeren. Hij doet een onderzoek, haalt wat verrassende feiten naar boven (‘gôh, het personeel vraagt om communicatie’) en schrijft een ondernemingsplan. Dat niet bestond. Dat gewoon niet bestond bij Bolletje. Daarmee is bevestigd dat Bolletje een uit de kluiten gegroeid familiebedrijf is/was waar de directeur/eigenaar deed wat in hem opkwam. Nadat het ondernemingsplan was gemaakt en door alle lagen van het bedrijf was aangenomen (ook zo’n listige truc om dat op de werkvloer met letterlijk alle 650 werknemers te doen), zat Van Ark muurvast. Hij wilde dat wel communiceren met de buitenwacht. Op 19 februari werd een ondernemerscongres gehouden in Hengelo. Bij de voorbereiding werd de naam van Bolletje genoemd als één van de inleiders. ‘Knappe jongen als je dat voor elkaar krijgt’, heb ik gezegd. Maar de uitnodiging paste exact in het plaatje van Van Ark. Wellicht dat hij over een halfjaar in Memphis wil komen. Van Ark sprak zelfs met de Heracles-voorzitter over sponsoring. Ik ben alleen bang dat bij deze ontwikkeling Ter Beek ingrijpt. Ter Beek die werkelijk alles in het werk heeft gesteld om in de afgelopen jaren uit de publiciteit te blijven. Hij vond het allerergste dat hij zijn naam terugvond in de rij der rijken van Quote. Hij is nog druk geweest om in de edities daarna zijn naam geschrapt te krijgen. Wijlen Frits Koffijberg was een van de weinige journalisten die iets van een relatie van die man had. Ooit heb ik Ter Beek één keer geïnterviewd voor Radio Oost tijdens een staking bij Bolletje. Maar niet nadat we op de straat elkaar eerst voor rotte vis hadden uitgemaakt en de productiechef van Bolletje Herman van Boxtel bemiddelde en ik uiteindelijk twee vragen mocht stellen. Bij Holec Holland is ook een nieuwe man aangetreden. Die kan voorlopig niet meer stuk nadat hij eerst binnen en toen aan de buitenwacht heeft verteld wat hij gaat doen. Met een goede communicatie is driekwart van de problemen in de bedrijven opgelost. Prof. Van Riel (Erasmus Universiteit) hield voor IKT een boeiend en druk bezocht gastcollege over Reputation Management, waarbij hij in vogelvlucht de resultaten van een groot internationaal onderzoek presenteerde. De financiële resultaten blijken direct af te hangen van de reputatie van een bedrijf.

Vorige bijdrage

Nummer 11

Volgende bijdrage

Jan Boomkamp is uitgegroeid tot strategisch zakenman

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *