Twentevisie Jaargang 16, 2004

Zelfstandige Bondgenoten vult gat tussen werkgever en werknemer op

Kiezen tussen FNV en MKB

Marjan van Noort, directeur van FNV Zelfstandige Bongenoten,
helpt ondernemers zonder personeel. “

Alle startende ondernemers krijgen in de komende tijd een brief van FNV Zelfstandige Bondgenoten. Of ze lid willen worden. De FNV heeft er financieel wel eens beter voor gezeten, maar gaat ‘s lands grootste vakbeweging nu ook de werkgeversorganisatie MKB beconcurreren? Marjan van Noort is directeur (dus geen bestuurder!) van FNV Zelfstandige bondgenoten. De vroegere vakbondsbestuurder uit Almelo leidt een betrekkelijk nieuwe loot van de FNV (sinds 1 april 2003), “dat het gat tussen werknemer en werkgever zonder personeel moet opvullen.

Bij de reguliere vakbond kunnen zelfstandige bouwvakkers (ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel) of eigen rijders (vrachtwagenchauffeurs met een eigen auto) onderdak vinden hoewel ze bij respectievelijke FNV Bouw en FNV Bondgenoten wel als buitenbeentjes worden beschouwd. “Deze nieuwe bond is een aparte vereniging voor zelfstandigen zonder personeel, zoals ICT’ers, adviseurs en opleiders. Mensen die vooral uit de zakelijke en financiële dienstverlening komen. Dus ook geen boeren, detaillisten of kunstenaars.” Als mensen uit die groep voor zichzelf beginnen, zullen ze allereerst aankloppen bij de Kamer van Koophandel. “Dat klopt, maar wij blijven belangenbehartiger en zo’n organisatie bestaat niet echt voor de zelfstandige zonder personeel. Wij kunnen algemene voorwaarden opstellen, contracten nakijken, helpen bij huurproblemen, dat soort zaken. Ja, ook incasso en rechtsbijstand.”

Pure belangenbehartiging

Behalve individuele belangenbehartiging ook collectieve zaken. Geen CAO, maar wel gunstige regelingen afspreken met verzekeraars over arbeidsongeschiktheid of pensioenopbouw. “We zijn nu in gesprek met een verzekeraar over lijfrenteverzekering. We proberen de provisie naar beneden te krijgen zodat het voor onze leden goedkoper wordt.” FNV Zelfstandige Bondgenoten is niet een zogezegd ‘standpunt’-vakbond die over van alles en nog wat een mening heeft. “Daar moeten de collega’s erg aan wennen.” Inmiddels telt het nieuwe belangenbehartigingbedrijf circa 5.000 leden. En er is volgens Van Noort een grote toekomst voor deze FNV-tak. “Er zijn in de sectoren waarop wij ons richten ongeveer 350.000 zelfstandigen zonder personeel in Nederland.”

Ruzie MKB

“Het is heel leuk om voor deze mensen te werken. Het zijn mensen die wel of niet onder druk van omstandigheden (zoals reorganisatie of ontslag) hebben gekozen om met een bedrijfje te beginnen. Hun hulpvraag is anders dan van werknemers. Het zijn mensen die gewend zijn voor zichzelf te zorgen.” Toch zijn het mensen die het MKB waarschijnlijk ook wel graag zou willen organiseren, de eerste ruzie tussen FNV en MKB hierover is trouwens al gevoerd. Tijdens een congres meldde Van Noort dat zij in het gat was gesprongen dat het MKB laat liggen. “Het MKB organiseert het midden- en kleinbedrijf met werknemers. Wij doen dus ook geen werkgeverszaken.” Saillant detail is dat FNV Zelfstandige Bondgenoten met 180 euro per jaar veelal goedkoper is dan andere FNV-bonden. Maar (via FNV Zelfstandige Bondgenoten) ben je dan ook lid van de FNV (en behoor je tot de achterban van Lodewijk de Waal) en die fase van hun leven willen juist veel ondernemers in de dop achter zich laten.

Vorige bijdrage

Bram Hulshof en Victor Doorn, scheidende en nieuwe voorzitter Kamer van Koophandel ‘vloeken in de kerk’

Volgende bijdrage

Stork beste oostelijke fonds in 2003

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *