Twentevisie Jaargang 23, 2011

Inmiddels melden zich volgens Arjan Hoop ook praktijken bij Zorgpunt

Arjan Hoop van Zorgpunt is ervan overtuigd dat de zorg in Nederland anders georganiseerd moet worden.

De Volkskrant meldde onlangs dat twee private investeerders en verzekeraar Menzis in rap tempo huisartsenpraktijken opkopen. In Trouw kruisten Bas Leerink van Menzis en Steven van Eijck (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging) met elkaar de degens over dit onderwerp. Kortom, het moet anders in de zorg en daar wordt volop over gediscussieerd. Een van die investeerders is Reggeborgh (van Dik Wessels) en een van de initiatieven is Zorgpunt (van Reggeborgh en Menzis) waar Twentenaar Arjan Hoop (voormalig Reggeborgh) de scepter zwaait.

De eerste vijf jaar van Zorgpunt wordt alleen geïnvesteerd en geen dividend uitgekeerd

“Ik zal niet pretenderen dat ik veel verstand van zorg heb. Wel heb ik eerder bij een andere deelneming van Reggeborgh in de zorg (Symphony Gezondheidscentra) een reorganisatie doorgevoerd. Toen raakten wij in gesprek met Menzis, dat al bezig was in het westen van het land, maar grotere stappen wilde zetten. Hun probleem was dat Zorgpunt een bedrijf was in de boezem van de verzekeraar. En Zorgpunt is een bedrijf met een heel andere dynamiek.” In betrekkelijk korte tijd werden dertig vestigingen opgezet/overgenomen. Nog niet in het oosten van het land, overigens. De zogenaamde ‘eerste lijn’ is vanuit strategisch oogpunt het meest interessante. De ’eerste lijn’ (huisarts) staat het dichtst bij de patiënt en het belang ervan zal door de vergrijzing in de komende decennia sterk groeien. Bovendien speelt daar de kostendiscussie een
centrale rol: de huisarts als poortwachter voor de rest van de zorg.

Loondienst.

“De huisartsen zijn bij ons in loondienst. Wij streven naar een scheiding tussen de hoeveelheid zorg die wordt geleverd en het inkomen. In Nederland is een systeem ontstaan waarin volume heel belangrijk is. En dat is een van de oorzaken van de enorme stijging van de zorgkosten.” De arts moet zich druk maken over de patiënt, niet over vastgoed, ict, telefonie. En ongeacht het aantal patiënten dat hij helpt, krijgt hij een salaris overgemaakt.” Een beetje vervelend is alleen dat minister Schippers van Volksgezondheid nu de groei probeert in te dammen met een korting van twintig mille per praktijk. De huisartsen trokken (op 6 oktober) op naar Den Haag. Hoop baalt: “Zorgpunt heeft zestig normpraktijken; zestig maal 20.000 euro is 1,2 miljoen korting.” Bovendien vindt Hoop niet alleen de korting voor Zorgpunt oneerlijk, maar voor de hele sector. “Doordat de huisartsen in de afgelopen jaren verschillende taken van de ziekenhuizen hebben overgenomen, zoals diabeteszorg, is al een besparing opgetreden van twee miljard euro. Maar dat is in de ‘tweede lijn’, zoals ziekenhuizen. En daar zit precies de kneep voor wat de betreft de financieringssystematiek. Iedereen is er van overtuigd dat als we in Nederland de kosten in de klauw willen krijgen, er veel naar de ‘eerste lijn’ zorg moet worden overgeheveld. Schippers wil 132 miljoen besparen op de huisartsenzorg, dat is veel geld, maar in verhouding tot de hele begroting van 75 miljard een vlekje.”

Ik sluit niet uit dat wij volgend jaar qua omvang en profiel een andere partij zijn

Dik Wessels.

Er zijn twee private partijen in Nederland actief. In Zorgpunt hebben Menzis en Reggeborgh elkaar gevonden. Achter Arts en Zorg, de concurrent van Zorgpunt, zit de ook niet onbemiddelde familie Fentener van Vlissingen. Er gaan geruchten dat Zorgpunt en Arts en Zorg met elkaar praten over innige samenwerking. “Dat weet ik niet, ik ben directeur van Zorgpunt en praat met mijn aandeelhouders. Maar ik sluit niet uit dat wij volgend jaar qua omvang en profiel een andere partij zijn, vooral ingegeven door het beleid van deze minister. Met de bezuinigingen die op komst zijn, kan ik me voorstellen dat partijen elkaar opzoeken.” Bij Reggeborgh is Herman Hazewinkel altijd degene geweest die zorg heel hoog op de agenda heeft gezet. “Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat hij daar business in zag.” Aan zorg geld verdienen, klinkt een beetje raar. “Maak je geen zorgen, de eerste vijf jaar van Zorgpunt wordt alleen geïnvesteerd en geen dividend uitgekeerd. Menzis en Reggeborgh vinden dat er daarna hooguit een rendement van acht tot tien procent uitgekeerd mag worden.” Maar het eerste jaar van Zorgpunt is net geweest. Via dertig vestigingen worden zo’n 50.000 patiënten bediend. “Met dat aantal willen we ook jaarlijks groeien.” Bij overnames in het verleden bij rechtsvoorgangers van Zorgpunt (met excuses voor de woordspeling) kwamen soms lijken uit de kast bij sommige praktijken. “Er waren huisartsen die in financiële of organisatorische problemen zaten. En daar hadden we moeite om de boel aan de gang te krijgen.” Inmiddels melden zich (volgens Hoop) ook praktijken bij Zorgpunt die zien dat Zorgpunt doet wat het beloofd. “Er moet wat veranderen: we zullen in de zorg in de komende decennia misschien honderdduizenden mensen te kort komen, de kosten groeien explosief met miljarden.”

Menzis.

Je hoeft niet eens heel wantrouwig te zijn om te begrijpen dat Menzis de zorg nu al behoorlijk probeert bij te sturen door ziekenhuizen, in de toekomst wellicht ook patiënten die bij Menzis verzekerd zijn, verplichte winkelnering op te leggen. “Ik denk dat het precies andersom zal gaan. Als Zorgpunt over een paar jaar vier-, vijfhonderdduizend patiënten organiseert, zullen wij namens die mensen tegen de zorgverzekeraars zeggen: ‘dit is de zorg die wij als collectief willen inkopen namens onze patiënten en wie wil er op intekenen?’ Want die zorgverleners worden namelijk ook stapelgek van al die verschillende zorgpakketten: welke patiënt is waarvoor verzekerd?” Maar dan wordt Menzis via zijn eigen deelneming op afstand geplaatst… “Menzis en Zorgpunt zijn geen twee handen op één buik. Menzis is mijn aandeelhouder. Niets meer, niets minder. Per 1 januari is de vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van Menzis uit de Raad van Commissarissen van Zorgpunt gestapt, juist om de afstand te vergroten.” Ook omdat minister Schippers geen verticale integratie wil, dus niet wil dat de verzekeraar ook aanbieder wordt, hoewel dat nog niet wettelijk is vastgelegd. Het hoofdkantoor van Zorgpunt is onlangs verkast uit het pand van Menzis en dat gebeurde volgens Hoop om meer dan alleen cosmetische redenen. Maar het kan dus heel goed zijn dat Wessels en Fentener van Vlissingen elkaar samen vinden; en dat zal de aandelenpositie van Menzis ook aantasten. “Menzis wil aanjager zijn van ontwikkelingen. En dat is hiermee gelukt, dan hoef je natuurlijk niet voor de eeuwigheid aandeelhouder te blijven.“ Arjan Hoop kan zomaar de geschiedenisboekjes ingaan als de directeur van Zorgpunt die aan de basis heeft gestaan van de omwenteling van de zorgkosten in Nederland. Maar net zo goed horen we nooit meer van hem… “Maar dat het anders moet, voortal in de ‘eerste lijn’, is overduidelijk.”

Vorige bijdrage

Leen Zevenbergen: inspirator en motivator

Volgende bijdrage

Sjoerd van Es adviseert Zweedse Kroon

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *