Twentevisie Jaargang 27, 2015

Kennis delen, participeren en verbinden

‘Nee, vergis je niet, de tijden van voor 2008 komen niet meer terug, ook al gaat de economie weer groeien en bloeien: honderd procent bancair financieren zal niet of nauwelijks meer gebeuren. Er zullen altijd meer partijen bij betrokken worden, dus noem het stapelen van financiering. Maar daarin kan de Rabobank met 110 jaar ervaring wel een bemiddelaarsrol op zich nemen.” Jerry Notenboom (45) is per 1 januari aan getreden als directievoorzitter van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. Een goed moment om de balans op te maken.

Kennis delen, participeren en verbinden Voor Notenboom is de Rabobank verre van onbekend terrein. Hiervoor was hij vier jaar werkzaam als directievoorzitter van de Rabobank in Oldenzaal. En daarvoor heeft heeft hij ons land goed leren kennen door via Interim Rabo Nederland daar in te springen waar ze behoefte hadden aan tijdelijk leiderschap. Notenboom is ook nog directeur geweest bij vermogensbeheerder Schretlen&Co (opgegaan in de Rabobank). De geboren Hagenaar in Enschede ziet de rol van zijn bank veranderen. “Klanten geven hun spaargeld bij ons in bewaring en wij zetten dat weer uit in de markt. Een heel belangrijke taak daarbij is zorgen dat het geld weer terugkomt, het kredietrisicomanagement. Dat beheersen wij goed als bank en ik denk dat die kennis belangrijk is omdat we steeds meer een bemiddelaar worden in vermogen en financiering, die klanten en andere partijen bij elkaar brengt, zoals aanbieders van leasing en crowdfunding.”

Spelregels
De internationale ‘spelregels’ voor banken zijn verscherpt. “Wij hebben te maken met steeds strengere kapitaaleisen, onze buffers moeten veel groter zijn dan vroeger. Dus ook ondernemers moeten zich voorbereiden dat niet alleen de bank de kredietverschaffer zal zijn, het wordt veel meer gestapeld financieren in de toekomst, daarvan moeten ondernemers zich wellicht in samenspraak met hun accountant bewust worden.” En als de economie weer groeit? “Dan zal de vraag enorm toenemen en juist dan zullen we nog veel kritischer moeten zijn waar we onze middelen inzetten. Nieuwe vormen van krediet zijn bijvoorbeeld ‘crowd-funding’, achtergesteld vermogen, ‘informer-investments’; de rol van de bank zal in de komende jaren veel meer liggen in het samen de handschoen in dit soort trajecten op te nemen: hoe kun je die totale stapeling van financiering goed managen en goed inzicht houden? Daarnaast we zijn ook actief om stimuleringsregelingen in te zetten voor onze klanten. Ik merk dat we daar nu breder naar kijken dan een jaar geleden.”

Aanjager
De nieuwe belangrijke taken voor de Rabobank worden kennis delen, participeren en verbinden. “Ik vind dat wij als bank in Enschede waar de werkloosheid 18% is een extra verantwoordelijkheid hebben. Onze rol zal zijn verbinding maken met ondernemers, verbinding met de universiteit, met Saxion, met het Kennispark. We hebben niet voor niets een ondernemersloket geopend bij The Gallery, om nog dichter bij onze klanten te zitten en te horen welke innovaties er zijn en zo aanjager te zijn voor de economie. Want dat zal onze rol meer en meer worden: onze kennis delen!”

“We zijn mede-initiator van de ‘Young Technology Award’, ‘Business meets Twente’ en ‘Innoversum’. Daar ligt de kracht van de Rabobank vanuit het verleden, om dat soort initiatieven te enthousiasmeren.” De rol van regisseur, van kennisdeler gaat nog verder als het aan Notenboom ligt: “We zijn in overleg met Saxion om de Enactus Saxion Award te ondersteunen met onze kennis. Dit jaar wordt namens Enactus Saxion voor het eerst een extra prijs uitgereikt aan de deelnemer met het meest sociale ondernemersidee. Deelnemers die zich naast financiële winst ook richten op sociale en/of ecologische winst maken kans op de ‘Enactus Saxion Award’ .“

Coöperatie
“Hoe kunnen we verbinding maken, innovatie en duurzaamheid stimuleren, en hoe kunnen we die coöperatiegedachte uitdragen? Ook bij het ondernemersloket in the Gallery kijken we naar de nieuwe maatstaven bij financieringsvragen; dat zal voor een deel kunnen op de traditionele manier, wellicht met hulp van een stimuleringsfonds, een deel achtergestelde lening. Hoeveel creativiteit zit er bij die ondernemers dat ze in hun eigen netwerk iemand vinden die wil participeren? Ook provincies zullen middelen vrijmaken. Volgens mij heb ik de commissaris van de koning, Ank Bijleveld horen vragen hoeveel geld er zit in innovatie- en stimuleringsfondsen? We moeten dat veel meer aan elkaar gaan koppelen. Ook omdat we moeten zorgen dat de economische activiteiten omhoog gaan en de werkgelegenheid groeit.”

De Rabobank is ontstaan uit het gedachtengoed van Raiffeissen, de coöperatie, allen voor één en één voor allen. “Ook anno 2015 laat de Rabobank een deel van haar winst terug vloeien naar de maatschappij om daarmee maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en aan te jagen. Zo hebben diverse buurtverenigingen in Enschede en Haaksbergen een bijdrage ontvangen uit het Rabobank Stimuleringsfonds voor de aanschaf van speeltoestellen. Een ander voorbeeld is de bijdrage voor de bevordering van digitaal basisonderwijs, voor Stichtingen SKOE, Consent in Enschede en Stichting Keender in Haaksbergen. Daarnaast is de Rabobank nog steeds de grootste sponsor van sport en cultuur in Nederland, en dus ook in de regio. We dragen graag een steentje bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze maatschappij.” Jerry Notenboom

Vorige bijdrage

Oude rockheld doet het nog goed op het podium

Volgende bijdrage

De Bloemenbeek maakt van gasten ambassadeurs

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *