Post Saxion

Fons Lohuis trekt achter de schermen aan de touwtjes

‘Ik coördineer, stroomlijn’

Mensen moeten hem een beetje paaien om van het allerhoogste op het stadhuis (de wethouder) aandacht te krijgen. Ook als secretaris van het college van bestuur van de Hogeschool had hij zo’n baantje.

Fons Lohuis (52) zit namelijk als beleidsadviseur van de concernstaf erg dicht op het besluitvormingsproces. Hij is voor Saxion ‘our man in the city’, maar zijn rol als spin in het web wordt niet door iedereen van Saxion onderkend. “Ik ben ook al weer vier jaar weg”, vergoelijkt hij. Lohuis stond de collegevoorzitters De Vries en Peters bij in de jaren negentig bij de talloze hbofusies; op het gemeentehuis assisteert hij tegenwoordig wethouder Bleker (daarvoor Helder). Dat Lohuis echt kwaliteiten heeft, blijkt uit zijn benoeming (per 1 april) tot coördinator integrale veiligheid van Enschede. Wat sinds de vuurwerkramp niet meer een bijbaantje betreft. “

Op de hogeschool hield ik me veel meer bezig met de interne besluitvorming, en hier op het stadhuis heb ik een veel bredere inhoudelijke portefeuille. Als secretaris zorg ik voor stroomlijning van het besluitvormingsproces. Zowel inhoudelijk als procedureel. Zijn de stukken allemaal van voldoende kwaliteit? Zijn ze op tijd en goed voorbereid? En kan het bestuur op basis daarvan snel heldere besluiten nemen? Daar komt mijn werk in feite op neer”. Lohuis is géén secretaresse. “Nee, en ook geen voorlichter, geen politiek assistent, geen lobbyist. De specifieke kennis zit bij de diverse afdelingen, bij de diensten. Mijn rol is meer die van coördinator, afstemmer, soms wat souffleren, soms wat masseren, als klankbord fungeren, maar ook politiek gevoelige onderwerpen extra in de gaten houden omdat de vakinhoudelijke mensen van de diensten daar wat minder oog voor hebben”. Lohuis concretiseert zijn werk aan de hand van het voorbeeld van de wijk Eschmarke waar de gemeente extra woningen wil bouwen. Het gaat te ver dat hier verder te duiden, maar kortweg kwam het er op neer dat de bevolking niet wild enthousiast was over de plannen. “In dat proces probeer ik in overleg een alternatief te bedenken dat zowel voor de gemeente als voor de bewoners acceptabel is”.

Toen hij in juni 1999 naar het stadhuis vertrok, was Lohuis de contactpersoon tussen Saxion en gemeente. Die rol is vervaagd, hoewel hij er zelf alles aan doet dat de gemeente het belang onderkent van een goede hbo-instelling binnen de gemeentegrenzen. Lohuis treedt nog op als gecommitteerde bij bestuurskunde (in de afgelopen jaren) en hij is coördinator geweest toen Saxion partnerships opzette met een aantal grote partijen, zoals MST, Thales en ABN-AMRO, maar ook de gemeente Enschede. “Wat ik wel een heel goede samenwerking vind is het ontwikkelen van ICT in de wijk Roombeek. Die wordt opnieuw opgebouwd na de vuurwerkramp en we proberen van Roombeek een soort universiteitscampus te maken op ICT-gebied. Straks naar je dokter, op je schermpje klikken en klaar. Bij dat project is ook de hogeschool betrokken”. Op pakweg zeven, acht terreinen liggen relaties tussen de gemeente en hogeschool. Blij is Lohuis met de aanstelling van een lector duurzaamheid bij Saxion. “Een stad als Enschede bouwt eigenlijk altijd wel. En we willen bijvoorbeeld graag duurzaam bouwen en

hopen dat Saxion ons daarbij kan adviseren”. Over een verdere innige samenwerking is twee keer vergaderd. “Ik heb voor mijn gevoel een forse aanzet geleverd. We hebben toen afgesproken binnenkort de balans op te maken: bloeien de contacten verder op of zakt het in? Ik vind dat er het afgelopen jaar veel meer vaste contacten zijn geweest. Via het project Fast Forward van Saxion hebben we bij de concernstaf een vaste trainee. En die heeft voor ons ook onderzoek gedaan naar jeugdzorg. Ik weet dat in stadsdeel Noord bijna elk half jaar een stagiaire werkt. Dat zijn voorbeelden waaruit blijkt dat het ook goed kan lopen”. Maar het initiatief gaat veelal uit van de gemeente, erkent Lohuis. Zo ook bij het onderzoek van Saxion-studenten naar de veiligheidssituatie in de Lipperkerkstraat, een hot-item in Enschede. “Dankzij dat onderzoek hebben we meer maatregelen kunnen nemen in die wijk. Het gaat daar nu een stuk beter, afgaande op de oordelen van de wijkcommissie. Ja, en andere voorbeelden… ja, die digitale trapveldjes, een initiatief van Binnenlandse Zaken. Maar hoe krijg je zo’n initiatief uitgewerkt? Voor Enschede is dat gedaan door studenten van Small Business”.

Vorige bijdrage

Nummer 22

Volgende bijdrage

Beroepstwijfelaar Wilfried Finkers heeft een hekel aan moraalridders

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *