SAX

Vrij naar Veronica: Jan Bugter komt naar je toe dit schooljaar

“Praten met studenten”

Zijn benoeming begin dit jaar in de Raad van Toezicht was natuurlijk niet helemaal toevallig. Want Jan Bugter (53) heeft zich jaren geleden als wethouder van Deventer hard gemaakt voor de nieuwbouw van toen nog IJselland aan de Handelskade. En hij was nadrukkelijk betrokken bij campagnes om hbo-studenten te werven. In zijn huidige functie als directeur van de sociale werkvoorziening en reïntegratiebedrijf Sallcon in Deventer (waar hij werkgever is van 1200 mensen) heeft hij bijkans dagelijks te maken met het regionale bedrijfsleven. “Ik heb iets met onderwijs, wonen en gezondheidszorg. Ik vind dat die zaken in een regio van goed niveau moeten zijn. Daarom heb ik in die sectoren een nevenfunctie geaccepteerd.”

Het is een vergaderfunctie, erkent Bugter. Maar hij wil de gebouwen in, mensen ontmoeten. “Voorzitter Jongsma en ik hebben afgesproken dat we een aantal keren per jaar noem het werkbezoeken gaan afleggen.We willen dan in gesprek komen met directie en studenten van faculteiten en hen de vraag voorleggen hoe hun ervaringen met Saxion zijn. Het heeft ook iets te maken met het inwerken van Jongsma en mij, wij zijn betrekkelijk nieuw. Met alleen vergaderen krijg je een te beperkte scoop”. Het heeft niets te maken met de ellende die in de volksmond hbo-fraude is gaan heten, benadrukt hij. “Ik werk als commissaris of toezichthouder hoe je het ook noemen wil, vooral op basis van vertrouwen. Als ik de directeur niet op zijn woord kan geloven, heb ik er geen zin in. Maar dat laat onverlet dat ik graag mijn oor te luister wil leggen bij de studenten en bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad. Als er dingen echt fout zitten, voel je dat heel snel, denk ik. Bovendien zijn in het toezichtreglement extra waarborgen ingebouwd. Daar is naar gekeken door mensen als Herman Hazewinkel (in het dagelijks leven be-stuursvoorzitter VolkerWessels) en voormalig PvdAvoorzitter Marijke van Hees, dus dat zit tegenwoordig wel goed.”

MKB

Bugter heeft dus niet als een soort controleur de baan aangenomen. “Mijn drijfveer is hoe het beroepsonderwijs waar Saxion bij betrokken is een nieuwe impuls geven; hoe kun je zorgen dat er nieuwe opleidingen hier komen? En er wordt steeds gezegd dat er minder regels komen, maar de prak-tijk is anders, dan verschijnt circulaire 23 weer. Aan dergelijke verbeteringen hoop ik ook mijn steentje bij te dragen”. Net als bij de aansluiting tussen be-drijfsleven en onderwijs. “Daarom ben ik enthousiast dat Saxion en ROC in Deventer vanaf 1 januari nu één telefoonnummer, één loket hebben voor de MKB-ondernemers. En ik zie de beweging ook andersom; fantastisch dat het MKB-Deventer, toch niet een splinterorganisatie binnen het MKB, letterlijk is ingetrokken Saxion”.

Doorstroming

Met de kwaliteit van het onderwijs op Saxion zit het wel goed, denkt Bugter. “We worden op talloze punten beoordeeld en ik zie dat Saxion het niet slecht doet in vergelijking met andere hbo-instellingen en ik verwacht dat het als gevolg van de toenemende concurrentie alleen maar beter wordt en het onderwijsaanbod in de stedendriehoek vergroot. En een hoog rapportcijfer is weer belangrijk voor de toestroom van nieuwe studenten”. Wat Bugter wel als knelpunt ziet is de doorstroming van mbo naar hbo. In Twente is dat tussen 35 en 40 procent, in Deventer ligt dat ‘slechts’ op het landelijk gemiddelde van 25 procent. “Daaruit kan je concluderen dat als je de beroepskolommen beter in de regio neerzet, meer aandacht geeft aan de doorstroming, dat het kan”. En dat het moet, want de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen heeft behoefte aan hoger opgeleide mensen, denkt Bugter. “Mensen die hier na hun opleiding blijven wonen en werken”.

Apeldoorn

Bugter onderschrijft van harte de wens van Apeldoorn om ook hbo-opleidingen binnen de gemeentegrenzen te krijgen. “Dat moeten dan nieuwe studies zijn. Meer van hetzelfde kan niet de bedoeling zijn. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs moet gezamenlijk onderzoeken welke studierichtingen aansluiten bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. In Apeldoorn zitten veel bedrijven op het gebied van ICT en publieke dienstverlening, zoals het Kadaster, het belastingkantoor. Zet hboopleingen neer die daarop aansluiten”.

Vorige bijdrage

Nummer 14

Volgende bijdrage

Nummer 15

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *