Xcellent

Strategische partnerships tussen Saxion en regionale bedrijven

Opsmuk of exclusieve samenwerking?

De laatste van strategische partners die Saxion wist te rijgen aan de ketting is FC Twente. Het partnership leverde in elk geval voor de onderwijsbestuurders een prettige plaats op op de eretribune van De Grolsch Veste, want de ondertekening van het contract was handig tijdens een thuiswedstrijd gepland. Maar waarom wil Saxion strategische partners aan zich binden en waarom wil een bank, een voetbalclub, een gemeente en een ziekenhuis strategisch partner zijn van Saxion?

Als je de officiële samenwerkingsovereenkomsten leest tussen Saxion en haar strategische partners, lijken het vooral goedwillende convenanten te zijn en lijkt de term “strategische partner” vooral opsmuk. Zo zijn in de overeenkomst met de gemeente Deventer negen heel vrijblijvende (met termen als kan, desgewenst, bij voorkeur) zaken opgenomen waarvan de “intensieve samenwerking bij het uitvoeren van meerjarige ontwikkelingsplannen op drie pijlers: economie/werk, fysieke omgeving en sociale omgeving” en de “intensieve samenwerking met betrekking tot de city-marketingactiviteiten” eigenlijk nog het meest in het oog springen.

Handel

Het is gewoon handel, erkent gemeentesecretaris Theo Bakhuizen. ‘Voor ons ligt het voordeel in de kennis en menskracht die we krijgen. Voor Saxion in de kennis die ze verwerven en in de plaats die ze in de lokale samenleving krijgen. De aanwezigheid van de hogeschool is belangrijk vanwege de economische betekenis, zoals de aanwezigheid van studenten en docenten, maar ook omdat het bedrijfsleven goed geschoold personeel nodig heeft. Daarnaast brengen studenten en docenten reuring in de stad. Verder kunnen gemeente als apparaat en de stad goed gebruik maken van de kennis en kunde van Saxion. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van Saxion bij de ontwikkeling van de toekomstvisie Deventer 2030.’ Natuurlijk zeggen alle partijen dat het gaat om de uitstraling. ‘Met de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst is geen geld gemoeid, anders dan de inzet van de ambtelijke uren om het contact te onderhouden en de afspraken uit te voeren’, zegt Bakhuizen. Het contract levert Saxion wel een plaats op op de eerste rij bij de gemeente als er opdrachten zijn te verdelen: ‘Op contractbasis voert Saxion in toenemende mate zaken voor de gemeente uit. Daarmee is in een aantal gevallen wel geld gemoeid.’ Overigens geven gemeenteambtenaren regelmatig gastcolleges op Saxion. En ondanks de huidige crisis heeft de gemeente een begerig oog laten vallen op al die jonge studenten. Deventer zit dankzij het convenant tenslotte ook op de eerste rij bij Saxion. Bakhuizen: ‘Wij willen veelbelovende studenten een traineeship aanbieden. Ons personeelsbestand vergrijst en we kunnen jonge mensen met nieuwe ideeën en een andere aanpak goed gebruiken.’

Nieuwe opleidingsvormen

‘Het Medisch Spectrum Twente (MST) hecht waarde aan een strategisch partnership met Saxion, omdat hierdoor de kwaliteit en continuïteit van de opleidingen en van professionals kan worden gewaarborgd’, laat Marian Lensink, lid van de Raad van Bestuur van het MST weten. Het MST als strategische partner van de hogeschool is op zijn minst opvallend te noemen, omdat het ziekenhuis vooral lonkt naar universiteiten om de status van academisch ziekenhuis te kunnen verwerven. Maar die wens zit in de ijskast. ‘Wij willen graag gezamenlijk vorm geven aan innovaties in het verpleegkundig domein’, zegt Lensink. ‘Eén van de eerste dingen waarmee we gestart zijn, is het realiseren van een studentencoach; één aanspreekpunt voor studenten die in het MST stage lopen en één contactpersoon als liaison tussen de medewerkers die vanuit Medical School Twente zich bezighouden met het begeleiden van studenten en werkbegeleiders in het MST. Vergis je niet, er lopen hier jaarlijks een kleine honderd studenten van Saxion stage.’ MST-medewerkers lopen ook rond op de hogeschool om les te geven. ‘We werken samen aan uitbreiding van diversiteit en aan nieuwe opleidingsvormen, zoals een leerwerkplaats en Best Practice Unit. We zijn in dat kader onlangs gestart met het aanbieden van een verkort traject acute zorg, waarbij een deel van de vervolgopleiding al binnen de opleiding HBO-V wordt gestart. HBO-V’ers die dit “acute traject” hebben doorlopen, kunnen daarna versneld een acute vervolgopleiding volgen, bijvoorbeeld tot Intensive Care (IC)-verpleegkundige. En dat is in de regio een uniek traject’, beklemtoont Lensink.

Co-financier

ABN AMRO, de bank die na interventie van minister Bos van ons allemaal is geworden, heeft in de centrale hal van het hoofdgebouw in Enschede een eigen plekje binnen Saxion. Van ondernemers wordt alle heil verwacht, lijkt het wel, en daarom heeft ABN AMRO (als eerste) al drie jaar geleden een partnershipprogramma voor het onderwijs ontwikkeld rondom het thema Ondernemerschap. Dat was ruim vóór alle kredietcrises en economische rampspoed die ons overspoeld heeft. Waar nu veel klachten zijn over banken die op hun geld “zitten”, wenste ABN AMRO bij het afsluiten van de overeenkomst bij te dragen aan het ondernemerschap, zegt Jaap Spoorenberg van de bank. ‘Onze focus voor ondernemerschap is ingegeven omdat er te weinig ondernemers zijn in Nederland en wij geloven dat een vroegtijdige kennismaking tijdens de opleiding de kans vergroot dat meer studenten hiervoor straks kiezen.’ En dan wil de bank graag dat de studenten goed weten dat ABN AMRO de zakenbank van Nederland is. Spoorenberg: ‘Wij zijn co-financier van het lectoraat Kennisinnovatief Ondernemerschap en de jaarlijkse Summerschool Ondernemerschap, waarstudenten die een passie hebben voor ondernemerschap, een week lang hun businessideeën aan kunnen scherpen. Degene die het businessidee het best weet uit te werken tot een ondernemersplan maakt kans op een startkapitaal van vijfduizend euro en een jaar lang gratis begeleiding en advies.’ Dat werkt, weet Spoorenberg, want ‘de leereffecten van de studenten laten een significante verbetering zien.’

Partnerships moeten beide partners iets brengen

Kennishiaat

Je zou zeggen dat FC Twente vooral bedacht is om te voetballen en liefst zo goed mogelijk. Want diverse hoogwaardigheidsbekleders in de oostelijke regio hebben bij herhaling verzucht dat de beste regiopromotie het landskampioenschap van FC Twente zou zijn. Dat zit er voorlopig niet in, maar FC Twente wil meer zijn dan een voetbalploeg. Prima, maar dat de strategische partners FC Twente en Saxion voornemens zijn om zich (deze strofe staat officieel in de stukken) met al hun geledingen in te zetten om de leefbaarheid voor burgers en instanties in de regio te verbeteren, gaat wel heel ver. ‘FC Twente en Saxion gaan voor een periode van drie jaar diverse activiteiten ontplooien op het gebied van sport, toegepast onderzoek, gezondheid, kennisdeling en leefbaarheid’, zegt Jan van Halst, commercieel directeur van FC Twente en ooit hardwerkende middenvelder van FC Twente en Ajax. Maar wat kunnen voetballers en studenten voor elkaar betekenen? ‘Heel wat meer dan je denkt’, zegt Van Halst. ‘Wij bieden stage- en afstudeerplaatsen en projectopdrachten aan. Zo willen we bijvoorbeeld hulp van Saxion bij het verder professionaliseren van diverse media, zoals FC Twente TV.’ FC Twente heeft grootse plannen waarbij Saxion een rol kan spelen. Zoals het opzetten en uitvoeren van een FC Twente Conferentiecentrum. Dat FC Twente met het project “Scoren in de wijk” meer doet dan tegen een bal aan trappen, is nagenoeg bekend. Maar tussen willen en kunnen zit een kennishiaat, erkent Van Halst die zelf ook ooit als student bij Saxion stond ingeschreven. ‘Het zou mooi zijn als Saxion met haar kennis ons daarbij kan helpen met begeleiding van wijkprojecten.’ En er komt een heuse FC Twente Academy, “powered by Saxion”. Van Halst: ‘Voor spelers, medewerkers, sponsors en businessclubleden.’

‘Nee, nee, absoluut niet’, luidt het antwoord van Wim Boomkamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxion op de vraag of strategische partners invloed hebben op het onderwijs. Om daar direct vrelativerend aan toe te voegen: ‘Soms wordt wel gebruik gemaakt van de externe kennis als Saxion die zelf niet in huis heeft.’ Gekscherend: ‘Maar Saxion heeft overigens ook geen invloed op de bedrijfsvoering bij de partner.’ Partnerships worden door Saxion afgesloten met een select aantal organisaties in het bedrijfsleven, met de overheid en met (zorg) instellingen. Het moet wel een beetje exclusief blijven, vindt Boomkamp. ‘Maximaal één per branche, of één per werkgebied. En partnerships moeten beide partners iets brengen, dus prestatie en tegenprestatie moeten wel in evenwicht te zijn.’ In termen van de supermarkt moeten strategische partners wel een A-merk zijn. Maar wat is het verschil tussen een gewone samenwerking en een strategisch partnership? Boomkamp: ‘Een partnership omvat een groot aantal vormen van samenwerking die qua omvang en intensiteit ver uitstijgt boven reguliere samenwerking en op Saxionniveau door de Raad van Bestuur wordt aangegaan en niet slechts een onderwijsacademie of opleiding omvat.’ Boomkamp laat nog weten dat er in de komende tijd partnerships te verwachten zijn op het gebied van toerisme en verder met partners in Duitsland.

Vorige bijdrage

Voormalig Oad-topman Louis Frankenhuis wordt Saxion-lector

Volgende bijdrage

Frans Willeme blijkt bij Pinkpop een echte Boss

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *