Twentevisie Jaargang 11, 1999

Uitnodigingslijst Twentedinner als graadmeter

Wie bestuurt Twente?

Voor de tiende achtereenvolgende keer werd op vrijdag 24 september het Twentedinner gehouden. Politici en ondernemers uit Twente en Den Haag ontmoeten elkaar jaarlijks om netwerken op te bouwen, zaken te doen en te lobbyen. Het Twentedinner wordt georganiseerd en betaald door de provincie Overijssel en de Kamer van Koophandel voor Twente en de Veluwe. Wie mag wel komen en wie niet? Wethouders tellen helemaal niet mee, maar ook burgemeesters van de meeste steden komen niet op de lijst voor. Het gaat met name om topmensen van grote bedrijven, ook uit andere delen van het land, ambassadeurs, en een aantal belangrijke adviseurs op de departementen. Daarnaast een aantal onvermijdelijke namen en mensen die hun uitnodiging danken omdat ze gewoon bij de kamer, de provincie of aanverwante organisaties als de OOM werken. Maar voor de goede lezer is de uitnodigingslijst van het tiende Twentedinner een interessant toetje.
dr. L.M. van den Akker (Amicon Zorgverzekeraar), dr. ir. M.R. Amersfoort (directeur BBV Software & Design), ir. A. Baas (locatiedirecteur Akzo Nobel Chemicals), drs. R. Bemer (directeur-generaal Economische Structuur ministerie van Economische Zaken), M.C. van den Berg (raad van commissarissen OOM), W.H. van den Berg (directeur Twinning Center), mevrouw M. Bernard-Meunier (ambassadeur Canada), F.H. van Beusekom (directievoorzitter district Oost Nederland ING Bank), mr. B.C.M.I. Beusmans (directievoorzitter Akzo Nobel Nederland), mr. P.J. Biesheuvel (voorzitter vaste kamercommissie voor Economische Zaken), drs. J.E. Bongers (directeur WVM Midden Nederland), mevrouw N.B. Brink (chairman World OnLine International), mr. O.P.M. van den Brink (directeur KLM Benelux), prof. dr. H.G. Bijker (bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente), mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA-kamerlid) mr. P.A.G. Cammaert (burgemeester Oldenzaal), H. Cannegieter (contactfunctionaris in Brussel voor de provincies Gelderland en Overijssel), drs. J.A. ten Cate (regiosecretaris Kamer van Koophandel), drs. G.J. Cerfontaine (Pesident & CEO Schiphol Group), C.G.A. Cornielje (VVD-kamerlid), L. van Depoele (directeur Europese Commissie DG VI), drs. R.O. Douma (directeur Hartman Groep), ir. G.A. van Driem (directeur BTC), Luitenant-Generaal B.A.C. Droste (bevelhebber Koninklijke Luchtmacht), drs. J. Dijkema (voorzitter Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Overijssel), mevrouw S.A.M. Dijksma (PvdA-kamerlid), drs. A.G. Dijkstra (regiodirecteur Overijssel ABN AMRO), dr. A. van Es (voorzitter stichting Universiteitsfonds Twente), H.Th. Everts (directeur/ hoofdredacteur RTV Oost),
J.A. Fentener van Vlissingen (president-commissaris World Travel Holland), F.G. Fransen (president Agfra Holding), J.M. Geerdink (directeur Polaroid Europa), A.G. Groen (bestuurslid Kamer van Koophandel), drs. J.H. de Groene (directeur Ruimtelijk Economisch Beleid van het ministerie van Economische Zaken), R.W.J. Groenink (bestuurslid ABN AMRO Bank), ing. G. Grotenhuis, mba (directeur Rabobank Enschede), ir. J.G.J. ter Haar (directeur OAD Groep), J.H.A. ten Hag (bestuurslid Kamer van Koophandel), H.J. Hazewinkel, r.a. (bestuursvoorzitter Koninklijke Volker Wessels Stevin), mr. J.A.M. Hendrikx (Commissaris van de Koningin) B. Hilfiker (president Cannondale Europe), mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (gedeputeerde), H.M. Holterman, r.a. (directeur Reggeborgh Groep), ir. G. van Houweninge (directeur OOM), ir. F.W. Huibregtsen (partner McKinsey & Company), A. Hulshof (voorzitter Kamer van Koophandel), mr. J.H. Hulshof (voorzitter raad van advies van Universiteit Twente), mr. P.H.R. Huijgens (regiosecretaris Kamer van Koophandel), mevrouw drs. W.M. van Ingen (directeur Kamer van Koophandel), J.H. Jansen (directeur Advanced Travel Partners), ir. J.H. Jansen (hoofdingenieur-directeur district Oost-Nederland Rijkswaterstaat), kolonel J.H.M.P. Jansen (commandant vliegbasis Twenthe), ir. W.G.B. te Kamp (voorzitter WVM Midden Nederland), M.F. Kamperman (gedeputeerde), mevrouw E. Karsten (directeur Arke Reizen), drs. F.A. van Kesteren ( commissaris OOM), mr. H.A.A. Kienhuis (advocaat), ir. G.J. Klein Wolterink (directeur Ericsson Business Mobile Networks), drs. M.A.J. Knip (burgemeester Almelo), drs. H.J.J. Koerhuis (directeur Randstad Diensten Groep),
A.E. Kolff (ICT Executive ECT), prof. dr. J. Kreiken (oud-rector magnificus Universiteit Twente), J.G. Kristen (gedeputeerde), E.P. Krudop (college van regenten van stichting Twickel), mevrouw R. Kuin (Haags persbureau voor Public Affairs), B. Leary (executive VP, Final Asm & Test Pemstar), drs. A.G. van Leersum (voorzitter stichting Twente Promotie), J.P. Loppersum (directeur Stichting Industriële Kring Twente), drs. J.H.H. Mans (burgemeester Enschede), mevrouw J.R.H. Maij-Weggen (CDA-lid Europees Parlement), prof. dr. A. van der meiden (hoogleraar communicatiewetenschap), mevrouw M.C. meindertsma (pvdA-eerstekamerlid), B.J.F. Mekenkamp (Kamer van Koophandel), G. Meppelink (directeur CMG), J. van der Meulen (directeur regio Twente van Randstad Nederland), A.J. meijboom (corpschef regiopolitie Twente), A. Miller (commissaris World Online International), B. de Montferrand (ambassadeur van Frankrijk), mevrouw W.C. Moore (1e secretaris Amerikaanse ambassade), mevrouw H.J. Nap-Borger (gedeputeerde), C.G. Niehaus (ambassadeur van Zuid- Afrika), S.A. Norden (directeur Spekan Engineering), R.G. Nijhof (voorlichter provincie Overijssel), mr. ing. J. Oosterhof (gedeputeerde), mr. L.M. Overmars (voorzitter VVK), drs. J.M. Postma (gevolmachtigd minister van Economische Zaken), E.U.B.J. von Puttkamer (ambassadeur van Duitsland), ing. G.A. Reudink (voorzitter Stichting Industriële Kring Twente), drs. T.W. Rietkerk (tweedekamerlid), drs. A.G. de Roever (directeur Advanced Travel Partners), H. Rootliep (voorzitter Kamer van Koophandel Utrecht), D. Ruesink (redacteur De Twentsche Courant Tubantia), drs. P.A. de Ruiter (projectleider Regiocontract van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), A.P.C. van Schendel (general manager Pemstar), Mevrouw J.M.G. Schreijer-Pierik (CDA-kamerlid), J.F. Sistermans (EVP Origin International), mr. H.W. Soetens (plaatsvervangend directievoorzitter directie Hollandse Signaal Apparaten), ing. H.G.B. Spenkelink (bestuurslid Dura Vermeer Groep), drs. J.M. Staatsen (griffier), Th.J.H. Stroeken (vaste kamercommissie Economische Zaken), ir. W.H.J. Teeuwisse (provincie Overijssel), W. Tempelman (bestuurslid Kamer van Koophandel), G.J. ten Thij, r.a (loco-burgemeester Hengelo ), mr. H.A. Timmerman (provincie Overijssel), mr. J.Th.P.M. Troch (bestuursvoorzitter Koninklijke Grolsch), drs. A.G.J. ten Vergert (regiosecretaris Kamer van Koophandel), F.J.M. Vogelpoel (directeur Enschede Airport Twente), E. van Voorden (voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten), mr. K.G. de Vries ( minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), prof. dr. F.A. van Vught (rector-magnificus Universiteit Twente), J. Waterlander, (commissarissen OOM), ir. B. Westerduin (directeur- generaal goederenvervoer ministerie van Verkeer en Waterstaat), M.C. Westermann (directeur Twinning Center), drs. J.W. Wiggers (provincie Overijssel), T.H. Woltman (voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam).

Vorige bijdrage

Jan Geerdink moet veel meer ondernemer worden

Volgende bijdrage

Er zit geen cent ruimte in de begroting van Heracles

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *