Twentevisie Jaargang 13, 2001

Telecomsector in plus als gevolg aanslagen in VS

Rabobank wil nog niets weten van aandeel Ten Cate

G. Eekers uit Nijverdal gokte dat de AEX in september zou dalen van 542 naar 490 punten. Een flinke gok, zou je zeggen, maar de beurs was (om verschillende redenen)desastreus in september en zakte zelfs naar 437 punten. Hij krijgt uit handen van beleggingsadviseur Van Es van de Rabobank Twente een kistje wijn. U kuntook meedoen, zelfs als u niet bij de opname van Memphis was door naar de site van www.twentevisie.nl te gaan. Daar kunt u gratis en voor niets meespelen.

De beurs in september wordt bepaald door de aanslagen in deVerenigde Staten. Opvallend is dat de beurzen op verschillende plaatsenin de wereld zakten tot wel 22% (de AEX heeft een laagste puntgehad van 380), de daling in de Verenigde Staten bedroeg ‘slechts’ ongeveer10%. “Dat heeft er wellicht mee te maken dat Wallstreet vier dagengesloten is geweest,” zegt Sjoerd van Es, beleggingsadviseur van deRabobanken Twente. “Wat mij ook opvalt, is dat van een ontwrichtingvan de financiële markten geen sprake is.” Zowel de Amerikaanse alsde Europese centrale bank heeft de rente verlaagd met een half procent.”Ik verwacht nog voor het einde van het jaar nogmaals een rentedalingvan een half procent.”

Die eerste verlaging heeft niet verhinderd dat het vertrouwen van consumenten weg is. Logisch natuurlijk dat veel mensen de aanschaf van een nieuwe auto maar even uitstellen omdat ze vermoeden dat een wereldwijd conflict op punt van uitbreken staat. “Door de aanslagen wordt nu aangenomen dat de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden. Het groeiherstel dat was ingezet valt weer terug. En zolang de mensen niet gaan kopen, zal de economie niet aantrekken.” Hoe cynisch zullen de overheidsbestedingen deels het wegvallen van de consumentenbestedingen compenseren. Het Amerikaanse congres heeft 40 miljard dollar ter beschikking gesteld voor reddingsherstel werkzaamheden voor veiligheids- en defensiemaatregelen.Vooral de verzekeringsmaatschappijen en de vliegmaatschappijen waren niet meer in trek bij de beleggers. De koersen van KLM, Lufthansa, Britisch Airways, ING, Münchener Rück en Swiss Re daalden vele procenten. De eerste massaontslagen bij vliegtuigmakers (Boeing) en vliegmaatschappijen (KLM) zijn al aangekondigd. In de VS wordt financiële hulp gegeven aan deze sector voor 15 miljard dollar. “Het hielp de fondsen niet. De telecomsector was meer in trek omdat mensen als gevolg van de aanslagen meer bellen en via teleconferencing zaken regelen en voorlopig minder genegen zijn in een vliegtuig te stappen.”

Koninklijke Ten Cate

Koninklijke Ten Cate heeft over de eerste zes maanden van 2001 een winstdaling van 52% moeten incasseren. “Dit was vooral het gevolg van wereldwijde terugval van de printer en kopieermarkt waarop Ten Cate Enbi opereert. De huidige ontwikkelingen in de Amerikaanse economie (mogelijke recessie) kunnen dan ook als zeer negatief worden beoordeeld voor Ten Cate Enbi.””Binnen de sector technische textiel viel vooral de terugvallende vraag in de VS naar outdoorweefsels binnen de recreatieve sector. Ook hier geldt dat de huidige economische ontwikkelingen in de VS negatief zijn voor Ten Cate. De kunstgrasactiviteiten blijven groeien en Ten Cate die een toppositie in deze markt inneemt, zal zeker kunnen profiteren van een toenemende belangstelling vanuit de voetbalwereld voor de LSR (Low Sliding Resistance) vezel.” “De technische componenten leden in het eerste half jaar verlies. Dit was het gevolg van een vraaguitval bij Ten Cate Enbi naar transportrollers voor kantoormachines zoals aan Heward Packett, een grote klant van Ten Cate. Ten Cate probeert de kosten te verlagen door onder meer een concentratie van de productie naar Mexico, Hongarije en het Verre Oosten.” “Ten Cate is bezig om een aantal niet strategischeactiviteiten te verkopen en men hoopt hier doordat het kostenniveau sterk wordt verlaagd waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt. Ik betwijfel of gezien de economische ontwikkelingen deze maatregelen afdoende zijn en ben ook negatief over het totale resultaat van Ten Cate in de tweede helft van 2001. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het afstoten van de slecht draaiende componentenactiviteiten en de focus richten op Technical Textiles. Bij de Rabobank staat het aandeel Ten Cate op verkopen,” aldus Van Es.

Vorige bijdrage

De koning van de wisseltruc Gelink in Enschede: hij maakt u rijk! Of maakt u hem rijk?'

Volgende bijdrage

Roel Fernhout is de eeuwige druppel op de steen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *