Twentevisie Jaargang 13, 2001

Wavin aan de hand van CVC Capital en Philip Houben

Het groeidiamantje van PVC

Philip Houben moet Wavin over een paar jaar naar d ebeurs brengen of laten fuseren met een andere grote speler.

Zijn positie een gespreid bedje noemen, gaat misschien te ver, maar feit is wel dat Philip Houben (50) in april 2000 een bedrijf aantrof meteen uitgestippelde toekomstvisie. “Een duidelijke focus en zonder bleeders.” Wavin heeft in de afgelopen jaren alle niet pijpactiviteiten verkocht, zoals de vuilniszakken en de kratten. Fons Driessen, tegenwoordig commissaris, wilde van Wavin ’s werelds grootste bedrijf in kunststof leidingensystemen maken. Zijn opvolger Houben vindt vooralsnog Europa groot genoeg. En hij lijkt goed gescout. Want Driessen is een formele, afstandelijke man. De juiste man wellicht op het juiste moment toen ingrijpende, emotionele beslissingen doorgevoerd moesten worden. Zoals in Hardenberg. Houben is gepokt en gemazeld bij Tenneco en KNP-BT. Hij kan niet achterover leunen, aandeelhouder CVC heeft grote plannen met Wavin.

Wavin een provinciale multinational. Ik vond dat eerst denigrerend klinken. Maar ik begrijp nu wathij bedoelt. Hier werken andere mensen dan in Milaan of in Parijs. Wavin heef tvestigingen in kleine steden in Europa en dan krijg je mensen binnen de poorten met een sterke loyaliteit voor het bedrijf, metveel stabiliteit en trots. “Bij Buhrmann-Tetterode verkocht hij d eplastic verpakking-divisies aan het Amerikaans econcern Tenneco. Zoals gebruikelijk zou hij drie jaar blijven na de overgang. Tot Wavin belde. “Ik kende Wavin vrij goed omdat het bedrijf vroeger ook in verpakkingen deed.”

Gespreid bedje

Houben trof een beleidsplan aan, alle bedrijven die niet tot de core business behoren, zijn afgestoten en regelrechte ‘cashdrains’ in Zwitserland en Spanje zijn gestopt. En vlak voor zijn komst had investeerder CVC de aandelen overgenomen van Shell. “Ik ben in zoverre in ee ngespreid bedje gekomen dat ik mij geheel kan richten op het uitbouwen van de pijpactiviteiten. Waarin ik moge zeggen binnen een jaar redelijk succes te hebben gehad, ook al omdat we niet alleen door autonome groei, maar ook via, tot nu toe, kleinere acquisities een stuk omzet en een stuk geografische afdekking erbij hebben kunnen creëren.” In 2000 had Wavin een omzet van 862 miljoen euro, een nettowinst van 34 miljoen (bedrijfsresultaat 63 miljoen) en 4500 werknemers verspreid over veertig locaties in 24 landen.”We hebben in het afgelopen jaar dri ebedrijven overgenomen, in Noorwegen, in Polen en in Zweden. We hebben in België een distributeur overgenomen en we zijn in Polen een joint venture aangegaan op het gebied van heet en koud waterleidingen.Tot nu toe worden daar koperen buizen voor gebruikt, maar die worden in toenemende mate door kunststof alternatieven gesubstitueerd.”

Bouw

Toch heeft Houben ook zo zijn problemen. Bijvoorbeeld de grondstofprijzen die sterkfluctueren. “Die prijzen zijn gerelateerd aan de prijs van olie. Ik weet ook niet hoe we meer grip op de toeleveranciers kunnen krijgen. Ik zie wel een concentratie tendens ook bij toeleveranciers ontstaan. Hopelijk leidt dat tot een stabieler prijsontwikkeling. In de tussenliggende tijd vinden wij het niet opportuun om elke grondstofwijziging meteen aan de markt door te geven. Dat leidt tot onrust. En we zullen moeten leren leven met dit soort bewegingen.”

“Ik heb moeite om uit te leggen, ook aan mijn aandeelhouders, dat de situatie in d ebouw in Europa helemaal niet zo goed is. Dat begrijpt niemand die een aannemer probeert te krijgen, maar er worden in Nederland en vooral Duitsland veel minder huizen gebouwd. Volker Wessels Stevin, HBG,Amstelland, Boskalis, allemaal bouwbedrijven die het redelijk goed doen, maar geweldig klagen over Duitsland. En daar hebben wij natuurlijk ook een tik van meegekregen, want uiteindelijk moeten onze gasbuizen, de waterbuizen en de regenbuizen en alle kunststof leidingen, die we verkopen in en om huizen worden aangelegd.”

CVC leert ons scherperte financieren, meer vreemd en minder eigen vermogen en daarmee meer te doen

Polen meest winstgevend

De problemen in de bouw zijn voo rHouben geen aanleiding meer de kernactiviteiten te verbreden. “Nee, ik geloof niet in het managen van een portefeuille van bedrijven om cycli op te vangen. Dat kunnen aandeelhouders in hun eigen portefeuille ook wel, daar hebben ze geen managers voor nodig. Managers die dat doen gaan op de stoel van de aandeelhouder zitten. Bedrijven moeten hun kennisvaardigheden, hun ervaring op één gebied concentreren, zodat ze er meer van weten dan welke andere speler ook. “Als je de beste bent, word je vanzelf denummer 1 in de wereld. “Ik vind de wereld wel heel erg groot. We moeten ervoor zorgen dat Wavin binnen Europa voor in de mond ligt. Zover is het nog niet. In veel landen hebben wij een eerste plaats op het gebied van rioleringen en rioleringssystemen. Dat durf ik ook te beweren voor het water en gas. In de bovengrondse pijpen hebben we nog een weg te gaan.” In Polen, Hongarije en de Baltische Staten is Wavin zeer succesvol gebleken door daar bedrijven op te zetten volgens zoals Houben noemt een “buddysysteem, waar we het plaatselijke management coachen om het bedrijf uit te bouwen. Wij komen niet even vertellen hoe het moet. Polen is daardoor onze meest winstgevende regio op dit moment.”

Scherper financieren

CVC Capital is een voorbeeld van een durfkapitaal verschaffer, die de aandelen van Shell heeft overgenomen om ze na drie tot vijf jaar weer te verkopen of naa rde beurs te brengen. In die tijd moet het bedrijf veel meer waard worden. En dus dringt CVC zachtjes aan op overnames. “De andere mogelijkheid is dat er een samenwerking wordt gezocht met andere grote spelers in Europa of de wereld, al dan niet beursgenoteerd.”

“Een van de aardige dingen die CVC invergelijking met Shell beter doet, is het scherper financieren van bedrijven, dus meer vreemd vermogen, minder eigen vermogen en daarmee leren ze ons nog meerop de cash flow te letten. Beide aandeelhouders (beide 46%, de resterende 8% zit bij 70 managers), zowel CVC als de WMO (waterbedrijf), zagen af van hun dividend als wij goede ideeën hadden voor dat geld. CVC helpt ook met onderhandelingen bij overnames en in gesprekken met banken. En als we echt een heel grote overname willen doen, is CVC bereid het eigen vermogen aan te vullen. “Ooit stapte de WMO (de provincie) in Wavin uit oogpunt van werkgelegenheid. Verdere investeringen van de WMO zijn onwaarschijnlijk, wel heeft de provincie inmiddels laten weten dat verkoop bespreekbaar is. “Voorlopig hoeven wevoor meer geld niet met de aandeelhouders om de tafel. We kunnen nog voor ongeveer 500 miljoen acquireren.”

“Je moet ook nee durven zeggen. Vaak begin je achter je eigen dromen aan te lopen tijdens acquisitie processen. En als je niet bereid bent afstand te nemen, dan maak je fouten. Veel fusies en overnames mislukken omdat men het proces niet meer durfde te stoppen.”

Vorige bijdrage

Commentaar: Frank Schreve

Volgende bijdrage

Frank Schreve zaaide, Loek de Vries oogst bij Ten Cate

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *