Twentevisie Jaargang 14, 2002

IKT-interventie was ‘eens maar nooit meer’.

Voor u ligt het aprilnummer van Twentevisie, ruim een week te laat. Dat spijt mij. Een deel van deze uitgave is tijdens het ter perse gegaan stopgezet op initiatief van de Industriële Kring Twente, de IKT. U hebt recht op een verklaring. Twentevisie wordt uitgegeven door uitgeverij MediaSales die daarvoor een contract heeft afgesloten met de IKT. Een onderdeel van dat contract is dat de IKT in elk nummer pagina’s aanlevert met eigen verhalen en nieuws. Verder is in dat contract opgenomen dat MediaSales zorgt voor een onafhankelijke redactie. Ik ben hoofdredacteur van dit magazine, ik maak programma’s voor RTV Oost, werk verder voor onder meer Saxion Hogeschool en schrijf wekelijks een column in het weekblad De Roskam onder de naam Moordkuil. En die laatste bezigheid heeft al eerder tot irritaties geleid. Daarom heb ik een paar jaar geleden toegezegd in mijn column niet expliciet te schrijven over Twentevisie. Die afspraak is toen mondeling gemaakt en was mij eerlijk gezegd door het hoofd geschoten toen ik een paar weken geleden in mijn column het gewraakte verhaal schertsend aankondigde. Op grond van die mondelinge afspraak eiste de IKT-directeur dat het artikel niet geplaatst zou worden. De IKT-directeur liet in het overleg dat volgde, zolang ik erbij zat, blijken ten koste van alles het artikel niet geplaatst te willen hebben, zoals hij ongeveer letterlijk zei. Hij vond het verhaal niet positief genoeg en hij zei van Ten Cate gehoord te hebben dat er geen wederhoor was toegepast. Op dat moment heb ik woedend het overleg verlaten. Ook een IKT-directeur blijft af van mijn journalistieke integriteit. Door bemiddeling van de uitgever is er in tweede instantie toch een compromis uit de bus gerold: De Vries de kans geven opnieuw (ondanks dat de deadline verstreken was) om in een tekstkader op de inhoud te reageren waarbij het oorspronkelijke artikel gehandhaafd zou blijven. Even voor alle duidelijkheid: de beschuldigingen in het verhaal stonden tussen aanhalingstekens. Ik heb die beschuldigingen voor zover mogelijk gecheckt. En ik heb het verhaal wel degelijk (natuurlijk) voor wederhoor voorgelegd aan Ten Cate. Maar woordvoerder Frank Spaan eiste dat ik langskwam en delen van het artikel zou schrappen. ‘Alleen maar toevoegen dat het niet klopt, heeft geen zin,’ zei hij. En toen ik weigerde zei hij ‘alles op alles te zetten om het artikel tegen te houden’. Dat is hem dus niet gelukt, althans uiteindelijk niet. Toch heb ik besloten om – we waren inmiddels dagen verder, wat andere verhelderende feiten kwamen aan het licht – niet te volstaan met een aanvullend kader. U mist niet heel veel uit het oorspronkelijke verhaal, in grote lijnen had de regionale krant van 13 april een vergelijkbaar verhaal. Loek de Vries is zich na alle commotie te pletter geschrokken en geeft in dit blad eindelijk volledige opening van zaken. Dat is de winst. Nee, tussen mij en de IKT-directeur is de verhouding erg bekoeld. Ik ben nog steeds hoofdredacteur van Twentevisie omdat de uitgever (mijn gesprekspartner) zich in deze zaak zeer correct heeft opgesteld. Deze IKT-interventie was zoals ze in politiek Den Haag zo mooi zeggen wat mij betreft ‘eens maar nooit meer’.

Vorige bijdrage

Nummer 15

Volgende bijdrage

Cees Anker moet van Connexxion een concurrerend busbedrijf maken

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *