Twentevisie Jaargang 15, 2003

Commentaar: Onderwijs

Ja sorry, ik heb D66 gestemd. Ik heb vooral strategisch gestemd, want ik hoopte op een VVD-CDA-D66-kabinet. En D66 is de enige partij die echt miljarden wil uittrekken voor onderwijs. Nederland ligt inmiddels (Europees gezien) als het om investeringen in het onderwijs gaat, mijlen ver achter bij andere landen. Zelfs in de goede jaren werd op de scholen waar ik bij betrokken ben, geklaagd over tekorten. Maar goed, D66 verloor en wil (terecht) niet meeregeren. De kwaliteit van een beschaving is af te meten aan het onderwijs, de zorg, het sociale stelsel en zaken als openbaar vervoer. Het bedrijfsleven heeft echt miljarden gekregen van de overheid in het afgelopen decennium. Maar het bedrijfsleven is absoluut niet toegerust om het beschavingsniveau zakelijk te leiden. Jan Marijnissen heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk als hij rept over de uitverkoop van de samenleving. Het bedrijfsleven loste bijvoorbeeld het mobiliteitsprobleem op door iedereen een lease-auto te geven. In deze uitgave van Twentevisie staat achterin (IKT-deel) een interview met de nieuwe Holec-topman. Elders in dit periodiek wordt zijn betoog ondersteund door de vakbond en ondernemingsraad. Er is in de afgelopen jaren niet marktconform gewerkt: zelfs de vakbonden pleiten voor uitbesteden van werk aan lagelonenlanden én investeren in kennis. De honderden mensen bij Holec Holland die in de komende jaren hun baan zullen zien verdwijnen, moeten geholpen worden met scholing, om hen weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt. Scholing, onderwijs. Het blijven kernwoorden in goede en slechte tijden. Er moet snel een nieuwe kabinet komen (dat roept zo’n beetje iedereen). Het zou kiezersbedrog zijn als CDA en PvdA elkaar blijven wantrouwen. Een nieuw kabinet moet de LPF-scherven ruimen en het beleidloze Paars II-tijdperk, toen alleen geld werd weggeven om maar geen beleid te hoeven maken, doen vergeten. De beste mensen zouden op onderwijs moeten komen, op verkeer en waterstaat en volksgezondheid. En als de staatsschuld dan (een klein beetje) oploopt, dan moet dat maar. Want wat de PvdA onder Den Uyl deed in de jaren zeventig (potverteren ten gunste van Jan Modaal) hebben de liberalen in de jaren negentig dunnetjes overgedaan voor het bedrijfsleven. Gelink Adviesgroep (in dit blad aan net woord) heeft de ideeën voor het opeten van het eigen geld niet van een vreemde. Harrry Hofmans, de nieuwe directeur van Holec Holland, wil Europees. De nieuwe moeder Eaton biedt alle kansen voor technologische innovatie en toename van de export naar Europa en het Midden-Oosten.

Vorige bijdrage

Nummer 7

Volgende bijdrage

Quote-eigenaar Van den Biggelaar gaat dankzij Reggeborgh-miljoenen helemaal voor internet

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *