Twentevisie Jaargang 15, 2003

Oostelijke bedrijven presteren verhoudingsgewijs niet slechter

‘Jammer dat Wessels Stevin van de beurs gaat’

Tijdens de opname van Memphis wordt het Rabobeleggingsspel gespeeld. De aanwezigen kunnen invullen hoe hoog de AEX zal zijn tijdens de opname van Memphis op 29 april. Als u de opname heeft gemist, geen nood, surf dan naar www.twentevisie.nl en dan kunt u gratis meespelen. In maart daalde de AEX van 267,67 naar 248,50 punten. De heer Weber (links op de foto) gokte het best en won het kistje wijn. Rechts beleggingsadviseur Sjoerd van Es en presentatrice Simone van Batenburg.

Twentevisie houdt de ontwikkelingen van de oostelijke fondsen op de beurs nauwgezet bij. In de afgelopen maanden hebben we het dividendrendement van de fondsen berekend en de koers-winstverhouding; we hebben uitgezocht hoeveel aandelen en opties de topmannen van de bedrijven hebben en vorige maand is de vermindering van de beurswaarde geanalyseerd. Deze maand hebben we de onlangs gepresenteerde jaarcijfers over 2002 op een rijtje gezet. “Ik constateer toch een terughoudendheid tijdens de presentaties. Dat is een gevolg van de oorlog en de ontwikkelingen van de wereldeconomie,” zegt Sjoerd van Es van de Rabobank Twente.

Stork

De resultaten van Stork waren in lijn met de verwachting. De omzet daalde licht ten opzichte van 2002 met 5,4% tot 2.079 miljoen euro. Het nettoresultaat voor bijzondere baten en lasten kwam uit op 36 miljoen euro. Een bijzondere last van 78 miljoen veroorzaakte uiteindelijk een verlies van 42 miljoen. “Ik vind het een goede ontwikkeling dat Stork de nettoschuld aanzienlijk heeft weten te verminderen en dat de kaspositie fors is verbeterd. En ik beschouw het als goed nieuws dat de onderneming zich in de komende jaren zal gaan focussen op een gereduceerd aantal kernactiviteiten. Wij denken aan Aerospace, Technical Services en mogelijk ook Prints (was Textile Printing). Mogelijk dat Food & Poultry Processing en Industrial Components verkocht zullen worden. Wij hebben er vertrouwen in dat Stork in 2003 een goed resultaat zal behalen. Met een dividendbetaling van 0,45 per aandeel geeft de directie ondanks het nettoverlies een positief signaal af.”

Twentsche Kabel

De omzet van Twentsche Kabel daalde fors van 390 miljoen euro in 2001 tot 586 miljoen het jaar daarvoor. De omzetdaling was het gevolg van een uitzonderlijk laag investeringsniveau in de telecomsector en door desinvesteringen van 84 miljoen. “Het bedrijfsresultaat is in de tweede helft van het jaar duidelijk verbeterd als gevolg van kostenbesparingen en dat is niet slecht. Ook dit bedrijf boekte een flink verlies omdat 54,6 miljoen opzij is gezet voor bijzondere lasten. De balans blijft onveranderd sterk met een solvabiliteit van 44,3%. Ook hier een dividendbetaling van € 0,30 per aandeel ondanks het verlies.” Saillant detail is dat de machinefabriek die Twentsche Kabel wil verkopen het goed deed. Twentsche Kabel wil het accent leggen in de naaste toekomst op het aanleveren van complete hightech-voorzieningen voor bijvoorbeeld de zorg. “Het grote geld zal niet meer met kabels worden verdiend, zelfs niet als de markt weer aantrekt,” aldus Van Es.

Wegener

De vroegere bestuursvoorzitter Appeldoorn wilde van Wegener een multimediaal uitgeversconcern maken. Er werden radio- en tv-stations gekocht en de platenmaatschappij Arcade van Herman Heinsbroek. Onder leiding van Jan Houwert gaat Wegener terug naar de roots. Bijna alles wat niet met kranten (of uitgaven op papier zoals gemeentegidsen en dergelijke) te maken heeft, wordt verkocht. En het geld is gebruikt voor de aankoop van de VNU-dagbladen. Het grote verlies is gaan zitten in Arcade. Heinsbroek heeft zijn rijkdom vooral te danken aan Wegener. En de reorganisaties bij de kranten zijn rechtsreeks te wijten aan strategische fouten uit het verleden. Op de beurs is Wegener in de afgelopen jaren dan ook finaal afgestraft. Direct nadat de laatste centen op tafel waren gelegd voor VNU, klapt de advertentiemarkt in elkaar, vooral die van de lucratieve personeelsadvertenties. “In Nederland heeft Wegener nauwelijks groeimogelijkheden. De omzet is in 2002 gedaald tot 937 miljoen euro. Wegener geeft zelf aan dat in de eerste maanden van 2003 de situatie is verslechterd.” Houwert zei eerlijk niet te weten hoe diep het dal wordt en wanneer dat is. In 2003 worden de kosten verder verminderd door het schrappen van banen. De sfeer op de redacties is om te snijden: oud tegen jong, nieuwsjournalisten tegen redacteuren van de bijlagen en debuitenposten ageren tegen de centrale nieuwsredactie. De kranten worden er in elk geval niet beter op. “Aangezien de financiële positie van de onderneming een bron van zorg is en de huidige economische omstandigheden onzeker zijn, stelt de onderneming voor om het dividend over 2002 te passeren.” Houwert zei tijdens de presentatie dat als de werknemers moeten inleveren ook de aandeelhouders hun steentje moeten bijdragen.

Grolsch

Grolsch maakte degelijke cijfers bekend. De omzet steeg met 8,7% tot 296,5 miljoen en de nettowinst groeide (minder sterk) met 5% tot 30 miljoen. “Dit jaar zal Grolsch nog steeds flink investeren in de nieuwe fabriek waardoor de rentebaten zullen dalen. De komende twee jaar zal de winst volgens onze berekeningen slechts marginaal stijgen. Pas in 2005 is er ruimte voor verbetering als de nieuwe fabriek voor 100% in gebruik is. Grolsch is naar onze mening te klein voor het laken en te groot voor het servet. De overcapaciteit in de nieuwe fabriek kan alleen goed gebruikt worden indien internationale expansie voor Grolsch in het verschiet ligt. Een sterke partner die het premiummerk tot nieuwe hoogtes kan tillen is in dat geval onontbeerlijk. Grolsch is aantrekkelijk als overnamekandidaat. Van autonome winstgroei moeten beleggers het niet hebben,” aldus Van Es. Topman Troch geeft elders in dit blad zijn mening.

Ten Cate

De netto winst van 18,8 miljoen (exclusief een bijzondere bate van € 12,3 miljoen) lag boven de verwachting van de beurs. De omzet daalde licht naar 602 miljoen (-3 %) als gevolg van de afbouw van de verlieslatende omzet binnen de sector Technische Componenten en de verkoop van het bedrijfsonderdeel TC Miradri. Ten Cate heeft in de sector Technische Textiel een gezonde groei in de afzet van vezels voor kunstgras, weefsels voor antiballistiek en composieten voor de vliegtuigindustrie. We verwachten een verdere voortgang in het herstel van de resultaten bij de sector Technische Componenten. Met een winst per aandeel van 3,95 en een dividendbetaling van 1,60 gecombineerd met aanzienlijk versterkte financiële positie en goede marktpositie lijkt een koers van 24 euro niet aan de al te hoge kant. Een koopje dus,” aldus Van Es.

Volker Wessels Stevin

Als klap op de vuurpijl kwam bij de publicatie van de jaarcijfers het voornemen van de familie Wessels om het bedrijf van de beurs te halen tegen een prijs van 21 euro. “Dat is 70% hoger dan de laatste koers voor het bod, maar lager dan de gemiddelde beurskoers in 2002.” Als 95% van de aandeelhouders ingaat op het bod zal het bedrijf voor circa 700 miljoen euro weer in privéhanden komen. Met die aantekening dat de familie en het bedrijf al bijna een kwart van de aandelen bezit. Daarover heeft Twentevisie eerder bericht. De cijfers zelf kregen minder aandacht, maar waren conform de op de nieuwjaarsbijeenkomst uitgesproken verwachting. “Ik verwacht wel dat de meeste aandeelhouders zullen ingaan op het bod. Ik vind het wel jammer dat Wessels Stevin van de beurs gaat. Ik vind het een mooi bedrijf.”

Vorige bijdrage

Commentaar: Advertentie-euro

Volgende bijdrage

De nieuwe brouwerij natuurlijk, maar de toekomst van Grolsch zit in export

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *