Twentevisie Jaargang 16, 2004

Loek Hermans maakt van MKB belangrijke partij

Ondernemende bestuurder

Loek Hermans (rechts, in gesprek met Jan Medendorp), benaderbaar en altijd in voor een grap of een grol. “Doe mij nog een maar een glas wijn, dan is er weer een rooie minder.”
Beter dan met Loek Hermans had de werkgeversorganisatie MKB-Nederland het niet kunnen treffen. Toen een jaar of zeven de fusiemoloch MKB ontstond, had de club behoefte aan een man die de nieuwbakken club op de kaart zette. De rossige Hans de Boer met zijn grote mond was geknipt voor die functie. Na De Boer kwam de fijnbesnaarde, politiek zeer ervaren Loek Hermans. Erkend en gekend. Gek van Friesland, gek van Heerenveen waar hij in de Raad van Commissarissen zit.

‘Doe mij nog een maar een glas wijn, dan is er weer een rooie minder’, zei Hermans ooit tijdens een officieel diner. Hij houdt van grappen en grollen, bekend is uit zijn Zwolse tijd als burgemeester dat de plaatselijke fotograaf en hij elkaar regelmatig over de laatste moppen informeerden. Hermans is zeer benaderbaar, verre van hooghartig en hij is eerlijk. Als hem iets niet zint, zegt hij dat recht voor zijn raap. Hij ligt om die redenen uitstekend bij zijn achterban. Want de CV van Hermans is indrukwekkend, door zo’n man laat ’s lands grootste ondernemersclub zich graag vertegenwoordigen. Hij was kamerlid (VVD), burgemeester (Zwolle), Commissaris van de Koningin (Friesland – waar hij nog steeds een fraaie woonstede heeft) en hij was minister van Onderwijs. Daar liep hij zijn enige serieuze optater op over computers voor scholen in een deal met voormalige DJ Adam Curry. Hermans trachtte dat toentertijd creatief op te lossen. Anderen noemen het fraude en valsheid in geschrifte. Zijn huidige achterban neemt het hem in elk geval absoluut niet kwalijk. Integendeel zelfs, lijkt het soms.

‘MKB innovatief’

Hermans wordt niet moe tijdens al zijn spreekbeurten (en hij houdt er maandelijks tientallen) te benadrukken dat het huidige kabinet op de verkeerde weg is. “Alle maatregelen vallen verkeerd uit voor het midden- en kleinbedrijf en verstoren het herstel in de sector, terwijl iedereen weet dat het MKB het leeuwendeel van het Nederlandse bedrijfsleven vormt en voor 38 procent van de totale wekgelegenheid zorgt.” Hij wijst erop dat de investeringen van het MKB vooral vervangingsinvesteringen zijn, gericht op kostenbesparing. Maar uitbreidingsinvesteringen nemen sterk af. Een slechte zaak, want volgens Hermans is juist het MKB heel innovatief. “Er worden meer uitvindingen gedaan dan bij grote bedrijven. Daarom moeten de drempels om te investeren weggenomen worden. Een verhoging van de investeringsaftrek zou een belangrijke en effectieve maatregel zijn om de uitbreidingsinvesteringen in het MKB van de grond te krijgen.” Uit zijn tijd als onderwijsminister heeft hij de mening overgehouden dat Nederland op het gebied van kennisbezit in de mondiale top 3 hoort. “Maar het komt niet bij de ondernemer op de hoek terecht.”

367.000 grijze kentekens

Dit kabinet had beloofd de veelheid aan regels aan te pakken. Alleen is van de verwachte daadkracht in de praktijk weinig terechtgekomen. “Integendeel, de administratieve lasten zijn juist toegenomen,” stelt Hermans. “Daar is winst te halen. De administratieve lasten zijn in het MKB hoog omdat ze over een relatief klein aantal werknemers verdeeld moeten worden. De kosten per persoon zijn dus veel hoger dan de vergelijkbare kosten bij een grote onderneming. Een belangrijk kenmerk van het MKB is verder dat deze sector relatief arbeidsintensief is. Daardoor zou juist in deze sector een verlaging van de loonkosten zeer doeltreffend zijn. De verlaging van de vennootschapsbelasting is vooral goed voor grote ondernemingen. Het gaat juist om de loonkosten die de laatste twee jaar met bijna 4% zijn gestegen.” De grijze kentekens blijven bestaan. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Hermans die in Den Haag bleef hameren dat juist die regeling zorgt voor het kaas op het brood bij de kleinere ondernemers. Het MKB gebruikt 367.000 auto’s met een grijs kenteken. Zelf rijdt hij overigens een BMW X5. Met geel kenteken.

Enschede

Hermans ziet het bijna als zijn hoofdtaak om het bedrijfsleven onder zijn voorzitterschap tot een belangrijke macht te maken. Zeker nu de vakbonden de laatste maanden weer terrein winnen. Dus reist hij stad en land af om nieuwe afdelingen toe te spreken. In Overijssel is van oudsher Zwolle een zwakke plek voor het MKB. Maar dat ligt vooral aan de ondernemers in die regio die met oogkleppen op lijken te werken. En in Twente dat tegenwoordig in ING-baas Otto Zuidema een uitstekende voorzitter heeft, zijn Hengelo en Enschede de zwakke broeders. Enschede gaat op 16 november in de herkansing als dan een nieuwe afdeling wordt opgericht. In aanwezigheid van Hermans. Eerder bleek de wijnhandelaar Van Brandwijk daar plaatselijk een weinig enthousiaste bestuurder en tijdens de vuurwerkramp maakte het toenmalige hoofdbestuurslid Van Arenthals zich belachelijk door er een soort ledenwerfactie van te maken.

Vorige bijdrage

Vraag naar bedrijfsruimtes en winkels neemt toe

Volgende bijdrage

Nummer 43

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *