Twentevisie Jaargang 22, 2010

Technocentrum Twente wordt geleid door campingbaas

Subsidie Technocentra stopt

Thom Weterings is projectmanager bij Technocentrum Twente en exploiteert onder meer een naturistencamping in Frankrijk.

Technocentrum Twente is een van de vele instanties en organisaties die zich op de een of andere manier bezig houden met onderwijs en arbeidsmarkt. “Bevorderen van een goede instroom van technisch opgeleid personeel, gezamenlijk investeren in onderwijsvoorzieningen en zorgen voor afstemming van het onderwijs op eisen vanuit het bedrijfsleven,” vat directeur Thom Weterings het werk samen. De rijkssubsidie voor de veertien Technocentra in het land stopt eind 2010, maar ze ambiëren wel met hun werk door te gaan, wat door de crisis vrijwel onmogelijk is geworden.

Weterings is samen met zijn bestuur al een paar maanden bezig om ordening (en afstemming) te brengen in het werk van alle organisaties die zich met onderwijs en arbeidsmarkt bezighouden. Het probleem is dat er een crisis aan de gang is waardoor bijkans iedereen eerst in eigen huis druk doende is de boel op orde te houden of krijgen. Het afschaffen van de rijkssubsidie bood natuurlijk ook een kans om Technocentrum Twente ‘gewoon’ op te heffen. “Dat is niet aan mij om te beoordelen,” reageert Weterings die vanuit zijn eigen adviesbureau drie dagen per week wordt uitgeleend aan Technocentrum Twente. Maar met zijn pet op van voorzitter van de veertien landelijke centra heeft hij in woord en geschrift aangegeven dat de technocentra in den lande onmisbaar zijn. “Er blijft een behoefte aan die functionaliteit; het Platform Bètatechniek – dat in Nederland alle activiteiten coördineert en regisseert en dat net als de technocentra vooralsnog geen subsidie meer krijgt van de rijksoverheid – heeft ook gezegd dat de instroom van mensen in de techniek ongeacht de crisis heel hoog op de agenda moet blijven.”

Meetbaar

Datzelfde instituut heeft ook gezegd dat het eigenlijk best goed gaat in Twente. Blijft de vraag over: aan wie of is dat te danken? “Ik ben de laatste die zal zeggen dat dat uitsluitend te danken is aan het Technocentrum, maar het is wel zo dat we met alle partijen die aan Technocentrum gekoppeld zijn, van VMBO tot en met Universiteit plus het regionaal bedrijfsleven, wel heel veel projecten en activiteiten tot stand hebben gebracht die daar een bijdrage aan hebbengeleverd en dat is ook gemeten.” Technocentrum Twente heeft de activiteiten georganiseerd in een drietal zogenaamde Opleidingsen Kenniscentra onder de noemers Metaal, Elektro en Kunststof; Voeding en Technologie; Transport, Logistiek- en Mobiliteit. “We organiseren in deze sectoren veel themabijeenkomsten, waarin allerlei innovatieve ontwikkelingen binnen die sector naar voren worden gehaald, gepresenteerd worden, gecombineerd met het bezoeken van bedrijven.” En voor wat betreft het bevorderen van gezamenlijke investeringen is Weterings trots op het praktijkcentrum voor mechatronica. “Aan het ontwikkelen en financieren van het concept hebben we als Technocentrum meegewerkt.”

Ik heb veel opdrachten voor het zoeken van nieuwe markten

Camping

Thom Weterings is als projectmanager van het Technocentrum een bijzondere man. In het beroepsonderwijs heeft hij zo’n beetje alle functies vervuld (van leraar tot en met waarnemend directeur van de Nederlandse politieacademie) en als ondernemer heeft hij inmiddels drie bedrijven. Hij begon met een adviesbureau (subsidiebemiddeling, marketing en marktonderzoek, kwaliteitzorg en projectmanagement, “maar nu met veel opdrachten voor het zoeken van nieuwe markten in combinatie met subsidiemogelijkheden”) nadat hij midden jaren negentig vertrok bij het Hengelose subsidiebureau PNO. De andere bedrijven hebben ongeveer niets met techniek en advisering te maken. Als verwoed kampeerder is hij een bedrijf gestart dat volledig ingerichte tenten verhuurt. Niet in Nederland overigens, maar “in Frankrijk, Kroatië en Spanje.” Dat verhuren loopt via een touroperator, een activiteit die hij vroeger zelf ook deed, maar nu heeft uitbesteed. Daarvoor in de plaats exploiteert Weterings een naturistencamping in het midden van Frankrijk. “In een gebied waar er nog geen was. Mijn vrouw speelt daar overigens een heel cruciale rol in, ik ben daar alleen maar haar onbetaalde adviseur. Ik ben ondernemer en als ik kansen zie, probeer ik daar op in te spelen.”

Vorige bijdrage

Commentaar: Twentedinners

Volgende bijdrage

Digibeet uit Rijssen zorgt voor supersnel internet in Nederland

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *