Twentevisie Jaargang 23, 2011

Wij tippen Ten Cate en Philips

Chris Buunders (links) en Sjoerd van Es van ABNAMRO MeesPierson zijn erg enthousiast over Philips.

Hoewel de mondiale economie sterk groeit, zijn er grote risico’s, vinden Sjoerd van Es en zijn collega Chris Buunders van ABN AMRO MeesPierson. “Een ervan is het verschil in economisch groeitempo tussen opkomende landen aan de ene kant en het westen en Japan aan de andere kant. Ook het verschil in ontwikkeling tussen de industriële sectoren en de dienstensectoren, waarbij de productie van goederen momenteel veel sterker groeit dan de dienstverlening, is een risicofactor.

Een alomvattende oplossing is essentieel is voor het oplossen van de Europese schuldencrisis

In de meeste opkomende landen is het beleid er al enige tijd op gericht om de oververhitting van hun economie te verminderen. In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank net een eerste renteverhoging doorgevoerd en beginnen overheden hun financiën te saneren. In de Verenigde Staten daarentegen blijft het beleid aan alle kanten stimulerend en de verwachting is dat dit voorlopig het geval zal blijven.”

De wereldeconomie en de vertrouwensindicatoren van het bedrijfsleven staan er nu zo gunstig voor dat de kans op tegenvallers – ten opzichte van de inmiddels hoge verwachtingen – groter wordt. “Dat betekent niet dat er spoedig een recessie zal optreden maar financiële markten worden over het algemeen nerveus van tegenvallers.” Een ongewisse factor in het geheel is het toekomstige verloop van de olieprijs, dat afhankelijk is van de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden- Oosten en deels van het onvoorspelbare verloop van de kernramp in Japan. Ook het verdere verloop van de Europese schuldencrisis vormt een risico, zeker als de extra rente die Griekenland, Ierland en Portugal moeten betalen op hun schuld een sanering van overheidsfinanciën en herstructurering van hun economie in de weg staat.

Europees noodfonds.

Medio april gooide de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäubele olie op het vuur door in een interview in Die Zeit te verklaren dat Griekenland de overheidsschuld moet herstructureren (het opschorten van de betaling van rente en/of aflossing) als uit onderzoek van IMF en ECB zou blijken dat de schuld niet houdbaar is. Prompt nam de onrust op de financiële markten toe. De koersen van financiële instellingen op de aandelenmarkten daalden omdat deze instellingen veel Griekse (en ook Ierse en Portugese) obligaties in portefeuille hebben. Omdat het IMF en het Europese noodfonds een preferente status hebben in het geval van herstructurering van de Griekse schuld, zouden financiële instellingen meer dan evenredig worden getroffen bij een herstructurering. “Dit geeft eens te meer aan dat een alomvattende oplossing, die rekening houdt met al deze problemen, essentieel is voor het oplossen van de Europese schuldencrisis in de komende periode.”

Aandelen.

In het licht van de optredende risico’s (Japan, Noord-Afrika en de Europese schuldencrisis) hebben de aandelenmarkten in de meeste regio’s een grote veerkracht getoond. Dit komt vooral door de sterke winstgroei van bedrijven die niet volledig worden geneutraliseerd door het verslechterde sentiment als gevolg van de genoemde ontwikkelingen. “Vanwege onder meer de sterk gestegen grondstofkosten en de invloed van de ramp in Japan verlagen we het belang in de sector luxe goederen en diensten ten gunste van basismaterialen (voorbeelden: Agrium, Alcoa en Xstrata). Hoe langer de grondstofprijzen op een hoog niveau blijven, ook na de recente correctie van 10-15%, hoe groter de kans op opwaartse bijstellingen van de winsten in deze sector. Bovendien kan de sector profiteren van een aantal grote infrastructurele projecten in verschillende landen, zoals het huizenprogramma in China, de wederopbouw in Japan en de stimuleringsprogramma’s in Katar en Saoedi-Arabië.”

Ten Cate.

Dankzij een goede ‘trading update’ steeg de koers van Koninklijke Ten Cate verder. “De verwachte resultaten in de defensietak zullen waarschijnlijk beter zijn dan in het vierde kwartaal van 2010. Ook de overige divisies doen het betrekkelijk goed. Wij hebben dan ook een koopadvies voor het aandeel Ten Cate dat wij op een koersdoel van 39 euro hebben staan.” Het aandeel stond bij het ter perse gaan van dit periodiek op zo’n 30 euro.

Philips.

Verder zijn Van Es en Buunders erg enthousiast over Philips. “We hebben een sterke koopaanbeveling. De huidige koers staat op krap twintig euro en we denken dat die kan stijgen naar zo’n 27 euro. Wij denken dat de technologische voorsprong en de sterke balans van Philips het bedrijf tot een winnaar op lange termijn maken. De kostenbesparingen en de groei in opkomende markten en nichemarkten zijn veelbelovend. De afstoting van de TV-divisie bewijst dat het het nieuwe management menens is.”

Vorige bijdrage

Commentaar: Wat heeft de regio aan voetbalsucces?

Volgende bijdrage

We zijn bijna zo ver dat de computer een besluit kan nemen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *