Twentevisie Jaargang 27, 2015

Saxion bouwt Lego Education Innovation Studio op Stadscampus

Nederland heeft een schreeuwend tekort aan mensen die geschoold zijn in de techniek. Dat is geen nieuws, de overheid heeft onlangs aangegeven dat in het jaar 2020 toch wel vier van de tien jongeren voor techniek moeten kiezen. Het is ook het jaar waarin alle scholen voor primair onderwijs wetenschap en techniek in hun programma moeten aanbieden. In het oosten van het land is de situatie wellicht nog nijpender, daar zitten verhoudingsgewijs veel industriële bedrijven. Saxion, waar 28 studies op de een of andere manier met techniek te maken hebben, heeft op een onorthodoxe wijze de handschoen opgepakt.

“Veel mensen hebben nog steeds een verkeerd beeld van techniek: die zien een man in een blauwe overall aan een machine werken. Dat is ook techniek, maar die bril die jij op je hoofd hebt zitten, is het resultaat van technische mensen die nagedacht hebben over dit product”. Deze niet hoor, grap ik, die komt van de Hema… “O ja zeker wel. Er is nagedacht over het model dat veel mensen moet aanspreken en over het productieproces om de kosten zo laag mogelijk te houden. Of neem jouw pen, met het logo van jouw bedrijf, dat erop gedrukt is, allemaal techniek”.
Jeff de Ruyter (projectleider programma bèta techniek), Marianne Laarman (directeur programma bèta techniek) en Gabi Brühne (manager onderwijs PABO) zitten in het projectteam om de Lego Education Innovation Studio bij Saxion op te zetten. “Lego Education is een aparte tak van het bedrijf Lego. Zij doen niets anders dan met een heel team van onderwijskundigen en ‘researchers’ zo veel mogelijk educatief materiaal te ontwikkelen ter ondersteuning van de leerprocessen in primair en voortgezet onderwijs. Zij lopen op dit vlak voorop en het sluit precies aan bij onze doelstellingen.”

Lego is alom bekend natuurlijk, het is een heel krachtig middel. “Het sluit aan bij de filosofie van onderzoekend en ontwerpend leren waarin wij kinderen al in het primaire en voortgezet onderwijs op een speelse manier techniek willen laten ontdekken.”

Op de Stadscampus van Saxion die in september van dit jaar in gebruik genomen zal worden, zal ook de Lego Education Innovation Studio komen te staan. “Vlak bij een aantal labs. Want dat maakt het voor ons mogelijk om techniek daadwerkelijk in het primair onderwijs onderwijs op te nemen. Wij praten er in de projectgroep regelmatig over: deze studio moet niet een leuk uitje worden of een leuk dingetje. Nee, wij willen dat echt in het lesprogramma van primair onderwijs en voortgezet onderwijs integreren. Het is voor zowel Lego als Saxion een uitdaging. Ons concept, onze uitvoering van Lego Education Innovation is mondiaal het meest ambitieuze.”

Om het probleem van het schreeuwend tekort aan technici aan te pakken, moet je beginnen op de basisschool, is de gedachte van Saxion. “Daar moeten de leerlingen enthousiast gemaakt worden. En dat moet gebeuren door hun leerkrachten. Daarom is de Pabo-opleiding van Saxion in dit project zo belangrijk. Er zijn in het verleden wel techniekprogramma’s geweest waarbij scholen uitgenodigd werden om bedrijven te bezoeken, maar dan kan het lijken op een schoolreisje en dat beklijft niet echt. Dit project wordt dus geïntegreerd in het onderwijs van de scholen.” De harde basiskleuren die Lego gebruikt sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen.

Overigens is de Lego Education Innovation Studio één van de dertien programma’s van ‘bèta techniek’ dat Saxion in het leven heeft geroepen om techniek en techniekeducatie onder de aandacht te brengen bij po en vo. “Het zijn allemaal trajecten om techniek in het onderwijs te integreren. Het is geen evenementenbureau om een leuke robotwedstrijd te houden. Maar dat kan er wel een onderdeel van zijn.” Op 2 september van dit jaar gaat Saxion er officieel mee van start.

De studio is tevens bedoeld voor de studenten, maar het bedrijfsleven heeft ook al interesse getoond. “Het bedrijf Cadac-Group, een grote speler op het gebied van 3D Modelling software wil bijvoorbeed Lego mindstorms inzetten om haar productieproces uit te leggen aan klanten en nieuwe medewerkers. Ook daar kan deze studio een rol in gaan spelen, dus het biedt meer kansen. Niet alleen voor techniek dus, maar het kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld teambuilding, identiteitsbepaling, strategie of visie. Maar ik kan ook zeggen, ‘hier heb je een set Legostenen en bouw iets wat volgens jou kwalitatief het beste is en geef me dan een verhaal erbij”. Saxion loopt dus voorop, maar dat heeft ook een nadeel: “Er zijn nog nauwelijks voorbeelden hoe de studio in het hoger onderwijs wordt geïmplementeerd. Het hoofdkantoor van Lego Education zit in Billund, Denemarken. Voor hen is het ook spannend hoe wij het aanpakken.” De revenuen van deze en de andere twaalf projecten moeten er dus toe leiden dat in 2020 techniek voor iedereen heel gewoon is…..

Vorige bijdrage

Saxionstudenten zetten studie op laag pitje voor Solarteam Twente

Volgende bijdrage

De hoge gunfactor van Annerie Bemthuis

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *