Spreekbuis

Algemeen directeur Kamer van Koophandel Wilma van Ingen

‘Samenwerking moet inniger’

Ze heeft er heel goed over nagedacht. Over wat ze graag in het interview wil vertellen, ze heeft zelfs uitgebreide aantekeningen gemaakt. “Officieel hebben de Kamer van Koophandel en Saxion Hogeschool Enschede namelijk weinig met elkaar van doen. De belangenorganisaties VNO-NCW en MKB hebben de relatie onderwijs-arbeidsmarkt nadrukkelijker in hun takenpakket dan wij.” Dus heeft Wilma van Ingen vooral goed nagedacht over de samenwerking tussen haar club en het hbo-instituut.

Wilma van Ingen: “Zeventig procent van de Saxion-studenten blijft in de regio. En daarmee is Saxion dus erg belangrijk voor het bedrijfsleven.”

Van Ingen (45) geeft sinds vier jaar leiding aan de Kamer van Koophandel voor Veluwe en Twente. De Kamer heeft een roerig fusieproces achter de rug waarbij een drietal secretarissen onvrijwillig zijn verdwenen. Dankzij de fusie geeft Van Ingen nu leiding aan één van de grootste Kamers van het land. Daarvoor werkte ze als districtsdirecteur bij KPN. “De hogeschool moet meer signalen krijgen uit het bedrijfsleven. Dat moet informeel, via goede relaties zonder dat je die hoeft te institutionaliseren.” De kern van het probleem tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Scheve gezichten

De Kamer van Koophandel is ooit bedacht om de belangen van het bedrijfsleven te bevorderen. Alle bedrijven moeten er officieel zijn ingeschreven. Het werk van de Kamer leidt wel eens tot scheve gezichten bij belangenclubs als MKB en VNO-NCW. De verhoudingen in het oosten tussen de verschillende bestuurders zijn erg goed. Een klus waar Van Ingen en haar bestuursvoorzitter Bram Hulshof zich onvermoeibaar voor inzetten. Ook al omdat de Kamer in Oost-Nederland een voortrekkersrol meent te moeten hebben. Op teentjes is dan snel getrapt. “Het bedrijfsleven heeft grote moeite om goed opgeleide technici te vinden. De leemtes in het opleidingenaanbod moeten tijdig worden gesignaleerd en het bedrijfsleven zou daarbij beter moeten worden betrokken. Hoe? Door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de besturen van de onderwijsinstellingen op te nemen.”

Studentene – mailenenbellen

Er is veel kritiek uit de ondernemingen op de kwaliteit van de stagiaires en op de afgestudeerden. Anderzijds is de laksheid van ondernemers soms schrijnend. In Zwolle is onlangs het project ‘Vrienden van Elektro’ opgericht. Maar voorzitter Steggink liet al snel weten geen jongeren op te willen nemen in zijn bedrijf: de winstgevendheid was toch wel iets belangrijker. “Daarom is het ook zo belangrijk dat bedrijfsleven en onderwijs elkaar waar mogelijk tegenkomen en praten. Informeel, zoiets moet je niet institutionaliseren. Er wordt al zoveel vergaderd. Anderzijds kan ik niet anders dan constateren dat er een heleboel projecten van bedrijfsleven en onderwijs in Enschede en Deventer op een goede manier lopen. Bovendien zie ik aan de verzoeken en aanvragen dat studenten van Saxion ons wel weten te vinden. Ze e-mailen of bellen ons met vragen over ondernemerschap voor hun opleiding, stage of omdat ze plannen hebben voor zichzelf te beginnen. Omgekeerd zorgt de Kamer voor een inleiding over ondernemerschap bij onder meer Bedrijfseconomie, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde en Elektrotechniek.” Zeventig procent van de studenten gaat in de regio werken. En dat is beduidend meer dan van de universiteit. “Daarmee geef je meteen de importantie aan van Saxion voor ons als bedrijfsleven.”

Baatbijbrainstormsessies

Van Ingen juicht de partnerships van Saxion met ABN Amro, Thales en het Medisch Spectrum Twente van harte toe. “Dat moet eigenlijk op een veel grotere schaal gebeuren.” Maar dat kan niet elk bedrijf zich veroorloven en niet elk bedrijf is ook interessant voor Saxion. “Dat is niet waar. Saxion organiseert elk jaar een projectweek waarbij studenten laten zien wat ze in hun mars hebben. Sommige bedrijven hebben concreet baat bij die brainstormsessies. Als gevolg daarvan hoeft Saxion weinig moeite meer te doen opdrachten binnen te halen. En de bedrijven betalen bovendien een vergoeding.” “Ja, Saxion heeft veel aandacht voor het ondernemerschap. Zie Small Business & Retail Management. Zie ook Villa Helpdesk voor MKB-ondernemers. En zie de Mini-onderneming. Bij al die initiatieven is de Kamer betrokken via materiaal dat we aanbieden en via inleidingen die we verzorgen. Bij de Mini-onderneming is de Kamer zelfs het regionale steunpunt. Ik vind het erg leuk om die studenten uit te dagen en te prikkelen voor het ondernemerschap. Saxion en de Kamer hebben bijvoorbeeld de deelnemers vorig jaar op sleeptouw genomen naar de studio van RTV Oost om de studenten alvast kennis te laten maken met de media.” “We hebben nu vooral over Enschede gepraat, maar ook met Saxion Deventer werken we nauw samen. Daar hebben we het zogeheten Plato-project. Dat is vooral opgezet uit het oogpunt van de bedrijven. Want het Plato-project is een managementontwikkelingsprogramma voor MKB-bedrijven die nieuwe kennis en kunde via de hogeschool aanbiedt. Met Saxion Deventer organiseren we ook workshops over personele kostenbeheersing en timemanagement.”

Vorige bijdrage

CDA-kamerlid Theo Rietkerk

Volgende bijdrage

Nummer 23

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *