Twentevisie Jaargang 13, 2001

Beursbestaansrecht acht Overijsselse fondsen en rol OBX betwijfeld

‘Niets op beurs te zoeken’

Tijdens de opname van het radioprogramma Memphis (in het nieuwe seizoen weer op dinsdag 28 augustus) wordt het Rabo-beleggingsspel gespeeld.Er kan geraden worden naar de hoogte van de AEX tijdens de volgende opname. Daarvoor kunt u ook meespelen via de adresdrager van dit blad of via internet: www.twentevisie.nl. De winnaar van juni (de heer Klijnjan uit Vroomshoop) was helaas niet in de gelegenheid het pakket wijn en kaas op te halen.Dat krijgt hij thuis bezorgd door Sjoerd van Es, rechts op de foto. Links presentator Oene Loonstra.

De Euronext Amsterdam schakelt op 3 september over van het bestaande systeem naar het Franse Nouveau Systeme de Cotation (NSC). Allereerst zullen de openingstijden in Amsterdam worden verlengd: van 9.00 uur tot 17.30 uur. Ook zal de beurs op een aantal Nederlandse feestdagen (koninginnedag, kerstavond, oudejaarsdag) gewoon geopend zijn. Naast een aantal technische aanpassingen komt er ook een scheiding tussen liquide en minder liquide fondsen. De minder liquide fondsen worden verhandeld volgens het principe van de veiling (tweemaal daags), tenzij een animateur (liquiditeitsverschaffer) zich voor een bepaald fonds committeert aan het afgeven van een bied- en een laatkoers. Het heeft nogal wat consequenties voor een aantal Overijsselse fondsen, maar ook voor de OBX.

De honderd grootste fondsen opgenomen in de Euronext 100-index (zoals CMG), zullen straks een ordergedreven, doorlopende handel krijgen. De in grootte daaropvolgende 150 fondsen (de Next 150-index met Volker Wessels Stevin, Stork, Wegener, Grolsch) zullen eveneens in een doorlopende notering komen, eventueel met een animateur wanneer orders niet vanzelf ‘matchen’. Dit laatste geldt ook voor alle fondsen met gemiddeld meer dan 20 transacties per dag. De aandelen in de Next Economy-Index (nieuwe economie aandelen) en de M-Prime (traditionele fondsen) komen in de doorlopende handel met animateur. Alle overige fondsen komen in de veiling, tenzij een onderneming voor zichzelf (zoals gezegd) een animateur kan vinden.

Transacties

“Dat betekent dus dat slechts vijf van de dertien OBX-fondsen in aanmerking komen voor een doorlopende notering. Dat heeft nogal wat consequenties,” zegt Sjoerd van Es van de Twentse Rabobanken. “Een aantal bedrijven zoals Blydenstein heeft zelf al aangegeven dat als gevolg van de nieuwe handelsregels de beursnotering heroverwogen wordt. Maar dat geldt misschien wel voor meer fondsen, ook in Overijssel.” Het gaat dus om het aantal transacties. Op verzoek van Twentevisie heeft Van Es de aan- en verkopen van aandelen van bedrijven uit de OBX uit week 20 op een rijtje gezet:
Blydenstein Willink 1
CMG 1200
Grolsch 30
Kon. Ten Cate 8
Nedap 9
Reesink 3
Stork 290
Textiel Groep Twente 0
Twentsche Kabel 40
Van Heek Tweka 1
Volker Wessels Stevin 150
Vredestein 0
Wegener 40

“Hieruit kun je concluderen dat van een reële koersvorming nauwelijks meer sprake is. En dat heeft weer tot gevolg dat het wekelijkse overzicht (op woensdagavond bij TV Oost in het programma BV Oost) van stijgers en dalers over het algemeen een wassen neus is omdat een grote stijging of daling al veroorzaakt kan zijn door 1 transactie, zonder dat er een aanwijsbare reden voor deze koersmutatie was. Sterker nog, het opnemen van die bedrijven in de OBX is mijns inziens eigenlijk niet verantwoord. Ik denk dat de courantheid in het nieuwe stelsel alleen maar afneemt en daardoor de waarde van de index ook,” aldus Van Es. “Je kunt je inderdaad afvragen wat de waarde voor die acht Overijsselse bedrijven is om op de beurs genoteerd te blijven, in het nieuwe handelssysteem. Bedrijven als Blydenstein, Van Heek Tweka, Reesink, Textielgroep Twenthe hebben niets meer op de beurs te zoeken, waarbij ik niets zeg over de kwaliteit van het bedrijf maar alleen kijk naar de verhandelbaarheid.”

Beurs in mei

De presentatie van tegenvallende macro-economischecijfers uit de Verenigde Staten en Japan heeftDuisenberg toch doen inzien dat de economie eenstimulans behoeft. De ECB verlaagde de rente met25 basispunten naar 4,5%. Federal Reserve-presidentAlan Greenspan verlaagde wederom de rentein de VS met 50 basispunten tot 4%. Bovendienverklaarde Greenspan dat er mogelijk nog een renteverlagingin het vat zit.Na een dergelijke serie renteverlagingen zou erinflatiegevaar kunnen dreigen. Uit de recente inflatiecijfersblijkt echter dat deze in toom wordtgehouden. Het vermoeden bestaat dat deAmerikaanse economie in de tweede helft van2001 een herstel zal laten zien. “Ik reken er op datGreenspan het zekere voor het onzekere neemt ende rente nogmaals verlaagt,” zegt Van Es

Vorige bijdrage

Herman Wessels is niet langer het onbekende broertje van Dik

Volgende bijdrage

Het succes van Twentevisie is gebaseerd op vriendschap en vertrouwen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *