Twentevisie Jaargang 13, 2001

Industrieterrein Twentekanaal gaat verpaupering aanpakken

Jan Terlouw opent deuren

Industrieterreinen hebben per definitie de neiging in kwaliteit achteruit te gaan. Ondernemers die nieuw gaan bouwen, kiezen vaak voor een nieuw bedrijventerrein, daar is alles weer net iets beter, iets moderner en iets nieuwer. Het Industrieterrein Twentekanaal in Hengelo dat in de afgelopen jaren is verpauperd (vervuild, leegstand), is zo’n locatie. Met tientallen onbenutte hectaren, terwijl in Twente schreeuwend behoefte is aan bedrijventerrein. Een aantal ondernemers is niet bij de pakken gaan zitten,heeft een bureau benaderd en een stuurgroep opgericht om het terrein te verbeteren. Ze hebben oud-minister Jan Terlouw gevraagd voorzitter teworden. Want voor Terlouw gaan deuren open die voor anderen gesloten blijven. De gemeente Hengelo loopt namelijk nog niet zo hard. “Ik had de burgemeester toevallig nog aan de telefoon en ik zei ‘stook wethouder Kok nog eens eventjes op’.”

Jan Terlouw heeft nog een stuk of twintig vergelijkbare klussen. “Het spreekt me aan dat de ondernemers hier zelf het initiatief genomen hebben, dat maak je niet snel mee, en de duurzaamheid van de verschillende projecten vind ik goed.” Terlouw is een trekker, met hem wil iedereen wel aa ntafel. “Bijna 100% van de bedrijven op het industrieterrein doet mee. En 35 bedrijven zijn actief in verschillende werkgroepen. “De gemeente Hengelo is druk bezig met allerlei grote herstructureringsplannen en heeft voorlopig wat anders aan het hoofd. “Ze willen zich nog niet binden aan dit project. Dat zal toch op den duur moeten, hoor. Voor de hele herstructurering van het gebied, voor aanvoerwegen, daarvoor hebben ze nog geen commitment kunnen geven. Het is voor de gemeente goed dat e rzoiets gebeurt, dat gaat de instemming van de raad krijgen, dat weet ik zeker.”

Stook wethouder Kok nog eens eventjes op

NOVEM

Het Duurzaam Industrieterrein Twentekanaal bestaat nu vier maanden, in die tijd is vier keer vergaderd en zijn diverse plannen bedacht. “Er wordt gekeken naar het gezamenlijk inkopen van energie. Het opzetten van een facility-point, een centrum, waar je een heleboel dingen, zoals kinderopvang, het onderhoud en nog 250 andere zaken gezamenlijk kunt regelen. “Voor de duurzaamheid van een aantal projecten is ook de NOVEM (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) erbij betrokken. “Duurzaamheidsprojecten voor de inrichting van het terrein, de omgeving, de groenvoorziening, afval worden door de NOVEM gesubsidieerd.”

Er is ook projectgroep verkeer en vervoer die nadenkt over de logistiek van het goederen- en personenvervoer van het naar Twentekanaal. “Je moet denken aan het combineren van goederenstromen en personeelsstromen. Het vervoersmanagement SVV2, dat is eenbelangrijke doelstelling waar bijna nergens iets van terecht is gekomen. We gaan dat wel oppakken. Weer een ander punt dat we onderzoeken, is de opzet van een personeelspoule. Kunnen we personeel dat wij over hebben een poosje aan jou uitlenen? Lijkt mij zeer zinnig.”

Vorige bijdrage

Oostelijke fondsen presteren minder slecht dan grote, landelijke bedrijven

Volgende bijdrage

Industrieterrein Twentekanaal gaat verpaupering aanpakken

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *