Twentevisie Jaargang 14, 2002

Amsterdamse advocaat Engelgeer ondersteunt complottheorie tegen Gerrit – Gebo – Boers

‘Provinciale rechterlijke macht is inteelt’

Er zijn twee ex-werknemers geweest die tijdens de surseance hebben gezegd dat er drugstransporten zouden zijn uitgevoerd met bussen van GEBO-tours.

Een paar weken geleden belandde op de burelen van Twentevisie een dik dossier over de zaak Gerrit Boers. Tot 20 mei 1996 was hij eigenaar van het touringcar bedrijf Gebo in Nieuwleusen. Op die dag werd zijn bedrijf failliet verklaard, later werd zijn persoonlijk faillissement uitgesproken. Boers heeft al die tijd gesproken over opzet, een complot tegen hem. En hij wordt nu gesteund door de Amsterdamse advocaat Engelgeer die na het lezen van zes archiefdozen inmiddels zo’n beetje half juridisch Zwolle en de Nederlandse Staat heeft aangeklaagd. Hij eist ongeveer vijf miljoen euro voor zijn klant. “Er zitten veel te veel toevalligheden in het dossier, dat was trouwens ook zijn toenmalige raadsman Doedens al opgevallen. We beginnen binnenkort met de eerste getuigenverhoren.”

Vlak voor het faillissement van Gebo had Gerrit Boers het bedrijf bijna verkocht. Na aftrek van de schulden zou zo’n vijf miljoen gulden overblijven. Daar komen bij inflatie, rente, kosten en dergelijke en dan kom je op vijf miljoen euro. De hoogte van de claim is de verkoopprijs in 1996.” Volgens Engelgeer was de positie van Gebo niet riant in mei 1996, maar was een faillissement niet nodig. “Op het moment van de surseance begon net weer het nieuwe seizoen. Dat betekent dat er een einde zou komen aan de cashflow tekorten.” De Zwolse advocaat Meulenberg werd aangesteld als bewindvoerder die vervolgens de concurrent (en voormalig Gebo-werknemer) Bert de Roo heeft aangesteld als interim- manager en hij heeft later ook de inboedel overgenomen voor een fractie van de echte waarde. En daar zit volgens Engelgeer de pijn. “De Roo kreeg opvallend genoeg geen uurloon en heeft gewoon slecht werk afgeleverd. En Vermeulen declareerde later voor zijn werk wat hij deels aan De Roo uitbesteedde meer dan een ton.”

Voldoende reserves

“De meeste advocaten zijn niet geschikt als bewindvoerder en curator omdat ze nauwelijks ervaring hebben met bedrijfseconomie. Een advocaat geeft bijvoorbeeld nauwelijks leiding binnen een bedrijf. Het is dan toch godsonmogelijk ineens leiding te geven aan een bedrijf met ongeveer 100 mensen waar 12 miljoen gulden omgaat.” Terug naar al die onmogelijke toevalligheden in het dossier: “Het kortlopende krediet werd destijds door de OV-bank opgezegd. Boers liet zich informeren door een advocaat en die adviseerde surseance, maar hij had meteen een kort geding moeten starten, want de OV-bank had gedwongen moeten worden de kredietkraan open te houden omdat Gebo gefinancierd was met kort geld. Heel veel kortlopende leaseobjecten zoals de bussen van Innovation Lease.” “Uit de boeken blijkt dat Boers in de loop der jaren vóór 1996 een bedrag van zo’n vier miljoen gulden aan reserves binnen zijn bedrijf heeft gestopt door het kopen van nieuwe bussen. Als je dan kijkt naar de stand van de rekening in het faillissement, dan stond daar nog zo’n 2,7 miljoen gulden. Er waren meer dan voldoende reserves. Vermeulen en De Roo hebben een zelfstandige doorstart van Gebo tegengehouden. De Roo kreeg een bedrijfsnaam die volgens hem niks waard is, maar die hij wel direct ging gebruiken in plaats van zijn eigen bedrijfsnaam, hij pikte ook de mooiste bussen er uit. En wat te denken van het klantenbestand dat hij bijkans gratis kreeg, want het bedrag dat hij uiteindelijk betaalt voor de overname slaat helemaal nergens op.”

Er zijn in Amsterdam heel weinig vriendschappelijke banden

Drugsverhaal misbruikt

We maken het niet vaak mee dat een advocaat in de rol van bewindvoerder en curator van mismanagement wordt beticht. Het zal allemaal wel duidelijk worden in de getuigenverhoren. Of niet. Maar het verleden van Boers is ook niet echt die van een rechtgeaarde ondernemer: steevast gezeur met de fiscus, beticht van fraude, oud-werknemers suggereerden drugstransporten, hij zat in de prostitutie, in een SM-club in Drente. Dan krijg je toch kriebels als hij rept over complotten. “Er zijn twee ex-werknemers geweest die tijdens de surseance hebben gezegd dat er drugstransporten zouden zijn uitgevoerd met bussen van GEBO-tours. Op dat moment heeft justitie gebruikt gemaakt van de wettelijke mogelijkheden om zogenoemde dwangmiddelen uit te oefenen. Er werd direct een onderzoek geopend en het hele telefoonverkeer van Boers werd afgetapt. Van die vermeende drugsdelicten is niets overgebleven. Justitie, meester Speijers in dit geval, heeft dat drugsverhaal misbruikt.”

Drie ton honorarium

“Tijdens de telefoontaps hoort justitie helemaal niets over drugs. Het enige wat ze horen is het veiligstellen van auto’s, over het aangaan van leningen om GEBOtours uit het faillissement te halen. Ik weet dat de curator en de officier van justitie zelfs verzoeken hebben ingediend in Duitsland om gelden die gestort waren bij de ABN-AMRO voor de overname van het bedrijf, te traceren. De gelden zijn ook inderdaad gestort ten behoeve van Boers, maar ze konden er niet aan komen. Uit het dossier blijkt ondubbelzinnig dat de curator helemaal niet is bezig geweest om een zo hoog mogelijke opbrengst te generen voor Gebo. Curatoren waren uitsluitend uit op geld voor hun eigen honorarium. Dat wordt gestaafd door de stukken. Het meest schrijnende vind ik de curatoren Kleman en Koers uit Zwolle die geprobeerd hebben alles te verkopen wat die beste man (Gerrit Boers, JM) had. Ze claimden 3,5 ton, 300.000 gulden honorarium en 45.000 gulden aan kosten. Er zijn in naam der Koningin twee curatoren aangesteld die alleen bezig zijn geweest Boers helemaal kaal te plukken en levenslang te blijven achtervervolgen. Boers is nog steeds persoonlijk failliet en ik denk ook niet dat de curatoren voornemens zijn dat op te heffen. Want ze zitten te wachten op een potje wat er volgens hen aan zit te komen.”

Boekhouder

De boekhouding van Gebo is, laten we het zacht uitdrukken, ook een rommeltje met als opmerkelijkste post ‘kas Gerrit’. “Boers had een boekhouder in dienst die dat bedacht heeft. Nota bene iemand met een MBA-opleiding. Ook hem hebben we inmiddels aansprakelijk gesteld. Als deze man opdracht kreeg om debiteuren na te gaan bellen omdat rekeningen niet betaald waren, hoefde de wederpartij alleen maar aan te geven dat hij dat al contant had afgerekend met Boers.” Het was usance dat bij Gebo tienduizenden guldens cash werden afgerekend, dus het is voor te stellen dat die boekhouder dat geloofde. “Er waren contante geldstromen, maar dan praten we eigenlijk alleen over busritten vanuit Duitsland naar Spanje. Maar de boekhouder had op zijn minst even aan Boers kunnen vragen of het klopt voordat hij het boekte. Als die desbetreffende medewerker een bonnetje zag dat hij niet thuis kon brengen, boekte hij dat in ‘kas Gerrit’. Ik durf u te verzekeren dat ik als zo iemand in dienst had gehad, ik die man aan de hoogste paal had opgehangen. En weet je wat helemaal erg is? De curator laat juist die man de boekhouding afronden tijdens het faillissement.”
‘Justitie, meester Speijers in dit geval, heeft dat drugsverhaal misbruikt’

Bedreiging curator

Maar hoe dan ook, Boers heeft enige tijd vast gezeten en om in Nederland in de gevangenis te komen, moet je nogal wat op je kerfstok hebben. Je kan niet zomaar worden opgesloten. “De drugsdelicten zijn aangevoerd bij de aanhouding, maar dat was zo van tafel. Daarnaast was er een zogenoemde bedreiging van de curator.” Boers heeft Vermeulen met de dood bedreigd. “Dat klopt, maar dat weten zij dankzij die illegale telefoontap. Ik praat het niet goed, maar Boers kreeg op Schiphol een telefoontje van de curator dat ook zijn persoonlijk faillissement was uitgesproken. En dan kan ik me voorstellen dat je over de rooie gaat. Ik heb mogen lezen dat er politiebewaking is verleend aan de desbetreffende curator. Opvallend is vooral dat er onmiddellijk telefonisch contact is tussen de desbetreffende officier van justitie en de curator.” Het hele zooitje ligt bij elkaar in bed suggereert u nu. “Het lijkt wel inteelt in Zwolle, maar feit is dat in juni een bedreiging is geuit en Boers wordt zeven maanden later aangehouden. Belachelijk.”

Zaken zeker gesteld

De OV-bank heeft aangifte gedaan van diefstal van de leasebussen. “Dat klopt, maar weet u dat diezelfde bank slechts een paar maanden daarvoor in een briefje vraagt aan meneer Boers om exacte opgave te doen van de bussen. Ze wisten dat hij in bussen handelde. De OV-bank is gebruikt om de zaak rond te krijgen. Er zijn talloze verzoeken geweest om te schorsen. Maar ja, dan wordt gesproken over vluchtgevaar en collisie, samenspannen. Ik heb nog nooit meegemaakt in een faillissement dat iemand is vervolgd wegens bedrieglijke bankbreuk of verduistering van onderpanden aan een bank. En ik weet bijna zeker dat je dan wel iedere failliete ondernemer kunt aanhouden. Als je in Nederland failliet bent, kan je de tering krijgen, niemand die je helpt. Ik zou als ik wist wat mij boven het hoofd hangt, ook het nodige zeker stellen.”

Bezem door gerechtelijke macht

Boers is in de mailing genomen door de gerechtelijke macht van Zwolle. “Amsterdam is groter en dus meer kwaliteit, en meer kennis, minder inteelt, meer advocaten, meer mensen bij de rechterlijke macht. Er zijn in Amsterdam heel weinig vriendschappelijk banden. Als ik hier moet pleiten tegen een Amsterdamse advocaat, geven wij een afschrift van het pleidooi pas na afloop van een zitting. In Zwolle worden die tot mijn stomme verbazing van tevoren aan je gegeven, zodat je die even kunt lezen. Dat zijn dingen die voor mij als Amsterdamse advocaat onbestaanbaar zijn. En als ik de curatoren in ogenschouw neem, van welke kantoren ze afkomstig zijn, dat de rechtelijke ambtenaren in opleiding daar ook stage lopen, dan kan ik niet anders concluderen dan dat men in Zwolle met elkaar in bed ligt. De bezem zou daar eens fors doorheen moeten.”
Naschrift: Het gesprek met Engelgeer had al enige weken geleden plaats, maar door omstandigheden kan het verhaal nu pas worden geplaatst. Naar aanleiding van deze zaak vindt er een bezwarenzitting plaats, daarna zullen waarschijnlijk nog voor de zomer de getuigenhoren beginnen. Een definitieve uitspraak zal waarschijnlijk nog jaren in beslag nemen. De heer Vermeulen laat namens zijn collega’s weten dat zij geen behoefte hebben aan commentaar op het gesprek van Engelgeer dat eerder bij Radio Oost werd uitgezonden.

Vorige bijdrage

Mismanagement Texoprint waarborgt voortbestaan overige textieldrukkers

Volgende bijdrage

Rabobank optimistischer dan beleggers

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *