Twentevisie Jaargang 14, 2002

Rabobank optimistischer dan beleggers

De AEX daalde in mei van 528 punten naar 505,4. De heer De Vries uit Markelo speelde mee met het AEXbeleggingsspel (hij gokte 507,5 punten) en hij won daarmee een kistje wijn. Als u wilt meespelen, kan dat door de opname te bezoeken of te surfen naar www.twentevisie.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden om automatisch een uitnodiging voor Memphis te krijgen. Presentator Bert Wijfjes (midden) praat met winnaar De Vries, Ton Lentelink van de Rabobank Twente kijkt toe.
Grote beleggers en analisten laten zich bij aan- en verkoop van aandelen leiden door de beurs in Amerika waarvoor de macro-economische cijfers weer van groot belang zijn, zoals productie, werkgelegenheid en economisch groei. En die cijfers zien er voor de eerste helft van dit jaar goed uit: de economie groeit in de VS met maar liefst 4,9%. De groei werd veroorzaakt doordat de voorraden zijn afgebouwd en er nu weer extra vraag is. In maart steeg de industriële productie met 0,7% harder dan verwacht. “Ja, het spijt me, het gaat allemaal over Amerika, dat is zo bepalend voor wat er in de rest van de wereld, dus ook in Nederland gebeurt,” zegt Sjoerd van Es, beleggingsadviseur van de Rabobanken Twente.

Voor de tweede helft van dit jaar zijn de analisten pessimistischer. “Het gaat daarbij om de consument. Die zijn blijven kopen en zijn daardoor verantwoordelijk voor de groei van het afgelopen jaar. Maar de rente op lange termijn is opgelopen, waardoor het minder aantrekkelijk is voor een auto of een huis een langlopende lening en hypotheek af te sluiten. De energiekosten zijn gestegen waardoor gedacht wordt dat de consumenten minder zullen besteden wat weer funest is voor de productie,” verklaart Van Es. “Toch blijkt uit de cijfers dat de bezettingsgraad van producerende bedrijven is gestegen, maar met gemiddeld iets meer dan 75% flink onder de maat is. En daardoor zullen bedrijven minder snel investeren.”

Consumentenvertrouwen

Waar veel analisten denken dat de economische groei weer afneemt, is Van Es opgewekter, “Een terugval lijkt onvermijdelijk, maar die teruggang zou wel eens beperkt kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat de financiële positie van de consumenten minder slecht is dan gedacht wordt. De huizenprijzen zijn in 2001 met 9% gestegen waardoor het eigen vermogen op peil gebleven. Bovendien is de spaarquote van het overgrote deel van de huishoudens constant gebleven. Vooral de zeer vermogenden hebben meer uitgegeven dan gespaard.” De Quote 500 heeft dus vertrouwen in de toekomst. “Het consumentenvertrouwen wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de werkloosheidscijfers. De werkgelegenheid in maart is voor het eerst sinds juli 2001 weer gestegen.” “Ik verwacht ook een snel herstel in investeringen. Zowel de recessie begin jaren negentig als de zware recessie begin jaren tachtig leert dat de investeringen al weer een kwartaal na het aantrekken van de bezettingsgraad toenemen. En ik vind dat Greenspan in Amerika de groei blijft aanjagen met lage rente op de korte termijn.”

Oostelijke fondsen

Naast alle macro-economische cijfers was er in april ook een stortvloed aan kwartaalcijfers. Ook van oostelijke fondsen zoals Ten Cate, die dat voor het eerst deed en vooruit loopt op de nieuwe regels van de Amsterdamse effectenbeurs. Het enthousiasme zal te maken hebben met de flonkerende cijfers. De omzet van het paradepaardje Technische Textiel liet als gevolg van voortgaande omzetgroei in antiballistische materialen en opleving van de Amerikaanse markt een heel mooie stijging zien. De omzetdaling in de sector Technische Componenten werd voornamelijk veroorzaakt door de voorziene omzetdaling bij Ten Cate Enbi als gevolg van het sluiten van bedrijven. Centric KSI en SAP Nederland hebben een intentieverklaring ondertekend. Doel van de samenwerking is het optimaliseren van opleidingen voor SAP-gebruikers zodat die maximaal rendement uit de SAP-oplossingen kunnen halen. “Goed nieuw voor de beleggers.” Van Heek-Tweka liet tegenvallende ontwikkelingen in het eerste halfjaar 2002/2002 zien. “De operationele gang van zaken in het eerste halfjaar van het verslagjaar is teleurstellender verlopen dan ik had verwacht. Hierdoor komt het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen uit op een verlies van circa € 2,4 miljoen, tegenover een verlies van circa € 2,0 miljoen in het vergelijkende halfjaar 2000/2001.” In de tweede helft van het verslagjaar wordt er een rendementsherstel verwacht ten gevolge van een hogere omzet en een verbetering van de toegevoegde waarde als gevolg van verbeterde productie- en logistieke prestaties. Ondanks dit rendementsherstel verwacht de directie een beperkt negatief resultaat na belastingen over het verslagjaar 2001/2002. “Directeur annex grootaandeelhouder Geert Steinmeyer heeft zijn lot verbonden aan de resultaten van de tweede helft van het lopende boekjaar en de eerste helft van het volgende boekjaar. Hij heeft aangegeven dat Van Heek Tweka dan weer positief zal draaien. Daar ga ik dan maar vanuit zonder dat ik direct een koopadvies geef,” aldus Van Es.

Vorige bijdrage

Amsterdamse advocaat Engelgeer ondersteunt complottheorie tegen Gerrit - Gebo - Boers

Volgende bijdrage

Carrière Sander Westerveld lijkt voorlopig gered, maar hij wil meer dan

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *