Twentevisie Jaargang 14, 2002

Animateurs houden aandeel Ten Cate en Nedap overeind

Centric KSI gaat van de beurs af

De AEX daalde van 357 punten (op 3 september, de vorige Memphisbijeenkomst) naar 296 punten (bijeenkomst 1 oktober). Dat werd goed geraden door Niko Wind die met zijn gok van 310 punten er het dichtste bij zat. Hij krijgt het bekende kistje wijn overhandigd van Sjoerd van Es van de Rabobanken Twente. Iedereen kan iedereen meespelen door naar de opname te komen (de volgende is op 29 oktober in het Arke Stadion) of te surfen naar www.twentevisie.nl. Via deze site kunt u zich ook melden om automatisch een uitnodiging voor Memphis te krijgen.

Het is niets en het wordt niet wat ook. Zeker niet op korte termijn. De AEX zakte door de 300-puntengrens en dat nieuws zorgde zelfs bij Tubantia voor de opening van de krant. Verder blijft de beurs in de ban van de oorlogsdreiging tussen de VS en Irak, onzekerheid over de stand van zaken van de economie, tegenvallende bedrijfswinsten en verslechtering van de financiële positie van veel pensioenfondsen. Financiële instellingen zoals Aegon, ABN/Amro, Fortis en ING zagen in september hun beurswaarde met tientallen procenten dalen. Gerard Sanderink uit Weerselo is de beursmalaise zo zat dat hij van de beurs af wil: “Ik heb geen zin als grootaandeelhouder er langer voor op te draaien.”

De nood bij Aegon was groot, het bedrijf was genoodzaakt het eigen vermogen te versterken via een herplaatsing van aandelen (met een waarde van 3,5 miljard euro) om het gevaar van een negatieve bijstelling van de kredietwaardigheid door de grote kredietbeoordelaars af te wenden. ABN/Amro ontkwam niet aan een lagere beoordeling door Standard & Poors. Fortis en ING zien de beursdaling met lede ogen aan en zullen waarschijnlijk de winstverwachtingen voor 2002 bij moeten stellen. “Wat ook niet echt bijdraagt aan de sfeer op de beurs is de gewijzigde opstelling van de pensioenfondsen. In moeilijke tijden wilden zij nog wel eens bijspringen om de koers op peil te houden. Maar de Pensioen- en Verzekeringskamer (de toezichthouder) verplicht de pensioenfondsen meer reserves achter de hand te houden om de recente koersdalingen op te kunnen vangen,” zegt Sjoerd van Es, beleggingsadviseur van de Rabobanken Twente.

Animateur

Beleggers concentreren zich steeds meer op middelgrote en grote fondsen. Dat maakt het voor smallcaps nog minder interessant een beursnotering te hebben. “Het systeem van Veilingfondsen heb ik vanaf het begin raar gevonden. Veilingfondsen als Van Heek Tweka, Vredestein, Blydenstein Willink en Reesink hebben mijns inziens niets meer op de beurs te zoeken.” De fondsen die in een van de zogenaamde indici (AEX, AMX, Next 150) opgenomen zijn (zoals Volker Wessels Stevin, Stork, Grolsch, Wegener, Twentsche Kabel) hebben van de beurs een doorlopende notering (vraag en aanbod worden dus continu bij elkaar gebracht). “Daarnaast heb je fondsen als Centric KSI, Ten Cate en Nedap die wel een doorlopende notering hebben, maar niet in de indici opgenomen zijn. Die fondsen worden verhandeld via een zogenaamde animateur of liquidity provider die de handel moet stimuleren. De animateur geeft voor ‘zijn’ fondsen voortdurend bied- en laatprijzen af in het elektronisch handelssysteem van de effectenbeurs,” aldus Van Es.

Centric KSI

Om voor een animateur interessant te zijn moeten er minstens 2500 transacties per jaar worden uitgevoerd. Uit een onderzoek is komen vast te staan dat de oostelijke fondsen onder deze grens zitten, wat betekent dat Ten Cate, Nedap en Centric KSI de animateurs geld kosten. Centric KSI heeft gezegd de beursnotering te willen beëindigen en de uitstaande aandelen terug te kopen, maar exacte gegevens zijn hier nog niet over bekend. Sanderink noemde KSI in een uitzending van Radio Oost onlangs een miskoop, ‘een bedrijf dat knoeide met de cijfers’, aldus Sanderink, ‘dat had ik al voor de overname in de gaten, maar ik kon onder druk van gerechtelijke stappen niet meer terug’. Het beursbedrijf (dat onlangs een verlies van 2,2 miljoen in het eerste halfjaar presenteerde) is in omvang slechts een tiende van het totale bedrijf van Sanderink. Waar de analisten nauwelijks kijk op hebben. “Wij volgen het bedrijf niet echt meer, het is niet interessant, ook al omdat wij geen zicht hebben op wat er nou precies gebeurd. Ik weet dat de Rabo een grote opdracht had voor Centric en dan zie je dat de betere delen van die klus bij Centric komen en het werk waarop het minst verdiend wordt, wordt doorgeschoven naar het beursfonds. Daarover is nog wel gecorrespondeerd met de toenmalige directeur Toon Rijken.”

Nedap en Ten Cate

Nedap heeft bij monde van directeur Westendorp aangegeven dat hij niet wakker ligt van de beursnotering: ‘we hebben op dit moment de kapitaalmarkt niet nodig en de bestaande (groot)aandeelhouders zijn tevreden’, aldus Westendorp in een uitzending van Radio Oost. Koninklijke Ten Cate wordt momenteel door een drietal animateurs bediend. ABN AMRO en Rabobank (gratis) en door de Fortis Bank (betaald). Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met Dexia bank voor nog een betaald animateurschap. Animateurs zijn afkomstig van groot- banken en effectenhuizen. De Rabobank en de ABN AMRO bank bieden deze dienst gratis aan. “Dit wil zeggen dat deze banken zelf bepalen voor welke aandelenfondsen ze animateur willen zijn. Ze hebben geen toestemming van het beursfonds nodig om dit te mogen doen. De banken hebben een overeenkomst met de beurs om de bied- en laatprijzen af te geven. De PR voor en klandizie van beursfondsen speelt totaal geen rol. Liquiditeit verschaffen is een technische capaciteit die dit beurssysteem vereist. Deze banken willen flexibiliteit en onafhankelijkheid en niet de schijn tegen hebben dat ze primair de belangen van de onderneming dienen.” “Andere effectenhuizen sluiten overeenkomsten met de bedrijven. De vergoeding die ze hiervoor vragen varieert van 10.000 tot 35.000 euro. Deze effectenhuizen zijn een partij die de promotie van en handel in een aandeel actief ter hand nemen. Ze verzorgen PR naar de markt, schrijven analistenrapporten en organiseren seminars waar de bedrijven zich aan de beleggers kunnen presenteren. Het beursfonds is de klant en de prestaties worden contractueel vastgelegd zoals de spread tussen de bied- en de laatprijs en de omvang,” aldus Van Es.

Vorige bijdrage

Opvallend veel Twentenaren tuimelen in aandelen-leaseconstructies

Volgende bijdrage

Bertil Haage opvolger van Marti ten Kate bij Olympisch Steunpunt

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *