Twentevisie Jaargang 14, 2002

Bertil Haage opvolger van Marti ten Kate bij Olympisch Steunpunt

Acht uur voor Olympisch gedachtegoed

V.l.n.r. Bertil Haage, Kim Geerlings, Stephanie Gomperts en Rita Alfverink.

Het Olympisch Steunpunt in Twente heeft per 1 april van dit jaar versterking gekregen. Een vroegere Twentse tophonkballer gaat acht (!) uur per week bedrijven enthousiast maken om te investeren in potentiële topsporters. Bertil Haage (47) was in de jaren zeventig ’s lands beste honkballer, nota bene in een tijd dat het Nederlands honkbalteam voor de rest uit spelers uit Rotterdam en Den Haag bestond. Haage speelde op vijf WK’s en vijf EK’s. “Ik heb het geluk gehad ontdekt te worden in een tijd dat er nog geen Olympische Steunpunten waren,” lacht hij. Hij werkt tegenwoordig als docent informatica bij OLCT Opleidingen en Trainingen in Enschede. “Mijn drive? Ik heb zelf als sporter meegemaakt dat je voor een WK drie weken onbetaald verlof moest nemen. Als je tegenwoordig sport op niveau wil beoefenen, moeten zaken zoals financiën goed geregeld zijn.”

Even voor alle duidelijkheid: voor de A-sporters in dit land is het inmiddels allemaal wel goed geregeld. Als je bewezen hebt een topper te zijn, wordt alles voor je geregeld tot een lease-auto aan toe. “Precies, de twaalf Olympische Steunpunten in het land zijn bedoeld voor de B- en C-sporters die bijna niemand kent maar die het wel in zich hebben om door te groeien in hun sport naar de top.” Voor die sporters heeft de vroegere coördinator van het Twentse Steunpunt Marti ten Kate het plan gelanceerd om 100 bedrijven jaarlijks duizend gulden te laten betalen voor een sporter die kans maakt op de Spelen in Athene 2004. Met zijn vertrek naar het NOC*NSF is dat plan een beetje in het slop geraakt, Haage moet dat er weer uit halen. “Het Steunpunt is een goede zaak. We proberen op diverse manieren ondersteuning te bieden. Van het betalen van de treinkaartjes naar de training tot begeleiding op school in combinatie met sport. We zoeken mogelijkheden om werk en sport te combineren. Daarvoor zijn gelukkig al sponsors.”

Tex Town Tigers

Haage was vroeger onderwijzer, toen directeur van een basisschool en daarna is hij docent informatica geworden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, veel voormalige topsporters willen toch graag bij ‘het’ wereldje betrokken blijven. Bij Tex Town Tigers in Enschede was Haage na zijn actieve carrière voorzitter van de technische commissie. In die functie heeft hij zijn steentje bijgedragen want de soft- en honkbalclub levert bijkans structureel spelers aan het Nederlands team. Zoals de dochter van Haage. Behalve het technische deel heeft Haage ook commerciële ervaring. In 2000 organiseerde Tex Town Tigers het bijkans verregende EK-softbaltoernooi voor junioren. Daar werkte Haage al samen met het Olympisch Steunpunt. “Ik heb toen samen met Ten Kate naar sponsors gezocht voor het toernooi.” Het ging om een halve ton in guldens. “Misschien niet zo heel veel geld, maar daar leer je wel dat sponsoring geen eenrichtingsverkeer is. Het moet altijd voor beide partijen een win-winsituatie zijn. Het is niet zo van ik houd mijn hand op en u schuift maar even. Bedrijven willen best iets doen, maar willen daar ook graag iets voor terug krijgen.” Acht uur Haage kampt als opvolger van Ten Kate met drie levensgrote problemen. Haage is lang zo bekend niet als marathonheld Ten Kate die in zijn jaren als vertegenwoordiger van het Olympisch Steunpunt ook nog eens de economische wind in de rug had en er bijkans fulltime mee bezig kon zijn. Wat kun je nou in hemelsnaam in acht uur doen? Eén afspraak maken en er één afwerken? “Bij het maken van deze afspraak hebben we van te voren nagedacht over de knelpunten: kun je in acht uur genoeg doen? Nee, waarschijnlijk niet. Maar misschien dat we ons daarop verkijken. Het werven van sponsors is een weerbarstige materie zeker nu de economie terugloopt. Misschien zeggen we over een jaar: het moet anders.” Directeur Grotenhuis van de Rabobank Enschede is voorzitter van het Steunpunt. Uit zijn koker komt de gekunstelde constructie dat Stephanie Gomperts (talentvol tennisster) de gesprekken voert met potentiële sporters die interesse hebben om bijstand te krijgen van het Olympisch Steunpunt. Haage doet het commerciële deel. Dat is niet altijd even praktisch. “Nee, het Rotterdamse Steunpunt heeft gekozen voor een pragmatische insteek met verschillende oud-topsporters. En Rotterdam is dan ook in staat om zoveel promotie daaraan te geven dat de mensen ook internationale evenementen binnenhalen. Iedere sporter is daar ook bekend, juist vanwege die mankracht en die expertise. Dat is in Twente niet haalbaar. Wellicht moeten we tijdens de evaluatie in januari volgend jaar de knelpunten hardop benoemen. Wellicht komt Grotenhuis zelf wel met een voorstel.”

Werven van sponsors is een weerbarstige materie

Twentepromotie

Haage is met bijna naïef enthousiasme aan het werk gegaan. Hij hengelt in een bijna leeggeviste vijver door FC Twente, de Military, de FBK-games en andere sportevenementen en -organisaties. Haage heeft slechts onbekende, goedwillende jonge sporters in de aanbieding. Voor weinig. “We zoeken partners voor 450 euro per jaar. En participanten betalen 1000 tot 2500 euro. Beide groepen maken kans naar de Spelen te gaan op kosten van het Steunpunt als ‘hun’ sporter de Spelen haalt. Participanten beschouwen we als hoofdsponsors en die bedrijven worden genoemd in allerlei uitingen van het Olympisch Steunpunt, zoals tijdens congressen, op onze website en op officiële papieren. We zoeken bedrijven die zichzelf charitatieve doelstellingen hebben opgelegd. Tot nu toe hebben 46 bedrijven zich aangemeld. Maar ik erken dat de gesprekken soms moeizaam verlopen. Toch vind ik ook dat gemeenten als Hengelo en Oldenzaal mee moeten doen, door een aantal van hun eigen sporters te ondersteunen.”

De Spelen zijn al over krap twee jaar. Heeft het nog wel zin om zo toe te werken naar 2004? Is 2008 niet realistischer? “Ik heb geen inzicht hoe de stand van zaken na 2004 is. De beste Twentepromotie is wanneer in 2004 één of meer Twentse sporters naar Athene gaan. Dat is nog steeds het doel. In een aantal sporten is nog steeds geen meetpunt geweest: hoe staan we er voor? Maar daarnaast zouden we nu al aan de slag moeten met de Spelen in 2008.”

De samenwerking tussen de Steunpunten is nihil, er is nauwelijks geld, dat moeten de Steunpunten zelf vinden bij sponsors. Haage moet voor een fooi bedelen bij bedrijven. Er is niet zo veel geld dat hij zelf de Spelen kan bezoeken, zelfs niet als er Twentse sporters aan de start verschijnen. Zodra de B- of C-sporter bewezen heeft de top aan te kunnen, krijgt hij/zij de A-status en bekommeren Joop Alberda en de zijnen zich om hun lieveling die straks wellicht een gooi naar het eremetaal kan doen. En dan staat iedereen zich weer te verdringen.

Vorige bijdrage

Animateurs houden aandeel Ten Cate en Nedap overeind

Volgende bijdrage

Nu een cruiseschip, recentelijk een Duits Navo-terrein, straks wil hij de Floriade en een nieuwe Bonte Wever bouwen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *