Twentevisie Jaargang 16, 2004

Reesink eervolle vermelding voor kwaliteit jaarverslag

Ten Cate innoveert zich naar boven

De winnaar in oktober van het bekende Rabo-beleggingsspel was de heer Trienen uit Enschede voorzag dat de AEX afgelopen maand licht zou stijgen, van 324 tot ruim 331 punten. Uit handen van Sjoerd van Es (rechts), beleggingsadviseur van de Rabobank Enschede-Haaksbergen kreeg hij van de bank een kistje wijn. Via internet (www.twentevisie.nl) kan iedereen meedoen door de vraag te beantwoorden: hoe hoog staat de AEX op 1 november? En het kost niets.
De afgelopen maanden zijn de cijfers over de Amerikaanse economie niet goed maar ook niet slecht. De groei van de werkgelegenheid blijkt door te zetten, maar is met ongeveer 100.000 nieuwe banen per maand niet indrukwekkend. Het is net voldoende (gelet op de groeiende beroepsbevolking) om te voorkomen dat de werkloosheid niet verder oploopt. Het ondernemersvertrouwen daalt ook geleidelijk. “Wij rekenen voor de komende kwartalen op een economische groei van ongeveer 3%,” zegt Sjoerd van Es van de Rabobank Enschede-Haaksbergen.

De cijfers in Europa en Japan zijn niet indrukwekkend, deze economieën groeien langzamer dan de Amerikaanse. Voor China kijken marktwaarnemers, bij een gebrek aan transparante statistieken, vaak naar de grondstoffenprijzen. En die stijgen gestaag verder. “Wij verwachten dat de economische cijfers in de wereld de komende maanden niet zullen tegenvallen, simpel omdat de verwachtingen van beleggers en analisten niet langer hooggespannen zijn. Momenteel geven wij een neutraal advies voor aandelen, ondanks het negatieve advies van technische analyse. De winstontwikkeling is naar tevredenheid, waarbij analisten nu rekenen op ongeveer 15% winstgroei voor de komende twaalf maanden. De waardering van 15 keer de winsttaxaties vinden we alleszins redelijk. De aantrekkelijkste periode om in aandelen te beleggen is, gemiddeld genomen, van november tot en met april. De statistieken wijzen dus uit dat de perspectieven voor aandelen spoedig gaan verbeteren,” aldus Van Es.

Koninklijke Ten Cate

Koninklijke Ten Cate heeft een nieuwe technologie gepatenteerd waarmee aan weefsels nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd. Het investeringsprogramma voor deze technologie bedraagt in eerste instantie 10 miljoen, waarvan een deel in 2004 en de rest in 2005 besteed zal worden. De nieuwe technologie maakt het volgens Ten Cate mogelijk ‘intelligente en interactieve’ weefsels te produceren en leidt tot grotere efficiëntie en beperking van milieubelasting in de productie. Met de weefseltechnologie kunnen toepassingen worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld militaire uitrusting, gezondheidszorg en brandweerkleding en outdoortoepassingen (zelfreinigende functie). ‘De technologie maakt het in beginsel mogelijk chemie in een veel exactere dosering en gelijkmatiger op te brengen in vergelijking met de traditionele methoden. Verder treedt bij orderwisselingen grote tijdwinst op wat gepaard gaat met een sterke reductie van afvalmateriaal,’ stelt Ten Cate. In de toekomst zal met de technologie een energie- en waterbesparing haalbaar zijn van 70-90% en de besparing op het gebruik van chemicaliën zal ongeveer 60% bedragen. Vanaf 2006 zal de technologie een positieve invloed hebben op de cijfers, aldus het bedrijf.

‘Wij verwachten dat de economische cijfers in de werel de komende maanden niet zullen tegenvallen’

Koopadvies

Ten Cate heeft over het derde kwartaal van 2004 een nettowinst behaald van EUR 8,1 miljoen, tegen EUR 7,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd mede gerealiseerd door een sterke inhaalvraag naar kunstgras. De omzet nam in het derde kwartaal toe met 16% van 153,4 miljoen tot 177,8 miljoen. Per aandeel steeg de winst van 1,46 naar 1,60. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei over geheel 2004 circa 10% zal bedragen. “Hoewel de resultaten zich bevredigend ontwikkelen, staat de nettowinst over geheel 2004 onder druk door een relatief hoge belastingdruk, sterk gestegen grondstofprijzen en hogere pensioenlasten in Nederland ten opzichte van 2003. Op basis hiervan verwachten wij dat de nettowinst over geheel 2004 licht hoger zal uitkomen dan over 2003.”

Jaarverslagen zijn vaak niet om doorheen te komen. Standaardteksten die via de kopieerfunctie van de computer jaren achtereen worden afgedrukt zonder greintje fantasie. Het belangrijkste is of de heren van het bestuur wel goed op de foto staan. Na het lezen van de teksten van het bestuur en commissarissen kun je vaak direct doorslaan naar het einde waar de cijfers staan. En dan maakt het weinig uit of het wel of niet om beursgenoteerde bedrijven gaat. Om de kwaliteit van de jaarverslagen te verbeteren is de Sijthoff-Prijs ingesteld. Het merendeel van de bedrijven die zichzelf en hun jaarverslag serieus nemen, voldoet inmiddels aan de minimumcriteria van de Sijthoff- Prijs. Maar het geven van non-informatie is een veelgebezigde zonde in jaarverslagen. Positieve uitschieters zijn er ook. Technische handelsonderneming Reesink (onlangs verhuisd van Zutphen naar Apeldoorn) heeft in haar jaarverslag geen aandacht voor financiële doelstellingen en strategie. De directie heeft wel de intentie om de lezer goed en volledig te informeren. En dat is misschien wel het belangrijkste vertrekpunt. Strategie is overigens een woord waar directeur Bernard ten Doeschate het niet op heeft: ‘een wat afgekloven begrip, dat vaak wordt gebruikt als kapstok om het resultaat van gezonde ondernemingslust achteraf te etaleren als uitkomst van doelbewust beleid’. Bij de handelsonderneming ontstond eind vorig jaar een machtsstrijd tussen commissarissen en Ten Doeschate. Onder het tussenkopje ‘het conflict’ geeft Ten Doeschate zijn mening over wat er is gebeurd en hoe de ruzie is opgelost. Ook de commissarissen (van wie er twee vertrokken) noemen man en paard. Ten Doeschate stelt vast dat er ‘in de geest van het hedendaagse corporate governance-denken werd gehandeld door in een aandeelhoudersvergadering verantwoording af te leggen’. De gegeven informatie is een verademing vergeleken met de bekende schaamlap ‘verschil van inzicht over het te voeren beleid’ als er bij een bedrijf een bestuursconflict is. Erg informatief is ook de passage over een eventuele beëindiging van de beursnotering. Ten Doeschate schrijft dat hij regelmatig door participatiemaatschappijen wordt benaderd om over een management buy-out te spreken. Hij stelt vast dat hij in zo’n geval een tegengesteld belang krijgt tegenover de aandeelhouders, die hem toch juist hebben ingehuurd. Er is inmiddels een peiling (via internet) georganiseerd om de mening van beleggers te laten meewegen.

Vorige bijdrage

Dura Vermeer-topman Herman Spenkelink wil weer op basis van vertrouwen werken

Volgende bijdrage

Over verschillende types ondernemers en kans voor werknemers

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *