Twentevisie Jaargang 24, 2012

Daadkracht cruciaal voor toekomst euro

Chris Buunders (links) en Sjoerd van Es van ABN AMRO MeesPierson schetsen drie scenario’s van de ontwikkelingen in Griekenland.

“De markten zijn zeer onrustig, er is veel onzekerheid. Blijft Griekenland in het eurogebied? De problemen die de bancaire sector in Spanje heeft… De wereldeconomie is nu ook aan het ‘afkoelen’, zoals we dat maar even noemen waardoor de bedrijfsresultaten onder druk komen te staan. Het cijferseizoen komt pas in juli weer op gang, dat geeft nu dus ook geen steun aan de markt,” zeggen Sjoerd van Es en Chris Buunders van ABN AMRO MeesPierson.

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, moeten de nieuwe verkiezingen in Griekenland nog plaats vinden. De uitslag is zeer bepalend voor de toekomst. Volgens Van Es en Buunders zijn er drie scenario’s

Eerste scenario.

“In het meest gunstige scenario wil de meerderheid van de Grieken in de eurozone blijven, terwijl de Europese autoriteiten gezien de financiële, economische en geopolitieke gevolgen evenmin willen dat Griekenland vertrekt. Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat de Griekse overheid met de andere landen in de eurozone een compromis sluit op basis van een wat meer groeigerichte strategie.”

De euro heeft slechts kans van slagen als de contouren van een verenigd Europa duidelijk worden

Tweede scenario.

“In het tweede scenario zal de recessie in de eurozone diepere gaten slaan en langer duren dan nu verwacht wordt. De huidige BBP-prognose gaat uit van een krimp van 0,5% in 2012. In de VS zet het gematigd herstel zich voort. Signalen die erop wijzen dat dit scenario vorm krijgt, zijn een meer verzoenende toon van de Griekse overheid en de Europese autoriteiten. Ook een weer groeiende steun voor Nea Demokratia en Pasok (‘in of uit de euro’) is een teken van het ‘compromisscenario’.”

Derde Scnenario.

“Er is ook een grote kans dat Griekenland uit de euro stapt. In dit scenario verwerpt een Syriza-regering de voorwaarden van het reddingpakket, waarna de Europese autoriteiten en het IMF hun financiering intrekken, met een Grieks staatsbankroet als onvermijdelijk gevolg. De ECB accepteert niet langer Griekse staatsobligaties als onderpand en blokkeert ook de liquiditeitssteun aan de nationale centrale bank. Dat leidt tot een neerwaartse economische en financiële spiraal: het Griekse banksysteem stort in. Voor Spaanse en Italiaanse overheden wordt het dan ook moeilijker om zichzelf te financieren; tegoeden bij Spaanse en Italiaanse banken worden opgenomen. Als deze opnames even groot zijn als in Griekenland gedurende het afgelopen jaar (bijna 20%), dan wordt zo’n 350 miljard euro aan het banksysteem van deze landen worden onttrokken.”

Verdere integratie.

“Werk samen en integreer. Dat is de opdracht die zowel Europees Commissaris Rehn als ECB-president Draghi aan de politiek meegeeft. De euro heeft slechts kans van slagen als de contouren van een verenigd Europa duidelijk worden. Volgens hen kan de monetaire unie alleen een succes worden als Europa ook op economisch terrein verder integreert met een bancaire unie, waarbij het toezicht op de financiële sector wordt gecentraliseerd en er een gemeenschappelijk depositogarantiefonds wordt opgericht. Daarnaast dient er budgettair te worden samengewerkt, via de emissie van Europese obligaties.”

Vorige bijdrage

‘Boerenautoverkoper’ René Zuithof kietelt de grote dealers

Volgende bijdrage

Mediastrijd

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *