Life+ Business

Het InnovatieTeam beschikt over 30.000 hulplijnen

Het Saxion InnovatieTeam bestaat nu een klein jaar, het komt uit de koker van Bas Olde Hampsink, in het dagelijks leven manager innovatie bij de academie creatieve technologie: “Er liggen bij Saxion heel veel mogelijkheden om problemen multidisciplinair op te lossen, door meer opleidingen bij elkaar te brengen.” Het mes snijdt aan twee kanten, bedrijven worden geholpen en studenten uitgedaagd, legt Marike Lammers, programmamanager toptalent bij Saxion, uit.

Saxion is, gebiedt de eerlijkheid te zeggen, sterk verticaal georganiseerd in academies, opleidingen en kenniscentra. Daar zit ontzettend veel kennis, maar die moet je wel op onorthodoxe wijze samenbrengen. “En dat doet dit team. Een mooi voorbeeld is de vraag van IAA-Architecten in Enschede dat gevraagd heeft mee te denken over de bouwnijverheid en het nieuwe wonen (smart living) over pakweg dertig jaar. Met nieuwe technologie die nu voorhanden is maken we scenario’s over hoe een week eruit ziet in de toekomst als oudere, jongere, voor jonge gezinnen. We hebben drie scenario’s uitgewerkt en vervolgens gaan we kijken: welke ruimtes hebben we daarvoor nodig?” Andere ‘klanten’ die zich gemeld hebben voor hulp is bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst. “Die zit met heel veel leegstaande gebouwen. Saxion wat kunnen jullie voor ons betekenen, was hun vraag. Dat is ook op ons bordje terecht gekomen, want bij welke academie leg je die vraag anders neer?” En een groot meubelbedrijf heeft gevraagd mee te denken met het winkelconcept in de toekomst. En Steggink Infra vroeg informatie over hergebruik van materialen op een duurzame manier. “En dan komen de drie o’s bij elkaar: ondernemen, overheid en onderwijs.” Olde Hampsink, Lammers en de andere leden van het Saxion InnovatieTeam hebben de beschikking over zo’n 30.000 ‘hulplijnen’: 27.000 studenten, drieduizend docenten en medewerkers. “Zo’n 30.000 ‘human capitals’ noem ik het altijd, en die worden niet altijd even efficiënt ontsloten.” Dat het innovatieteam ook intern al gezag heeft, blijkt uit de aanvraag van Saxion zelf: er is heel veel aanbod in opleidingen, excellentieprogramma’s, bachelors, masters, minors. “Wie heeft daar nou de regie over? De horizon is 2020: wat wil Saxion bereiken? We hebben Living Technology als zwaartepunt, hoe implementeren we dat, hoe zie je dat terug in het aanbod? We zijn bezig een soort indelingsprincipe op te stellen, waarmee je beter kunt bepalen wat nog mist in de opleidingen of wat verbeterd kan worden. We denken dus na over hoe wij Saxion voor de toekomst zo kunnen inrichten dat de studenten die we afleveren multi-inzetbaar zijn, dus niet voor één afgebakend vakgebied opgeleid. Het innovatieteam pakt dit op omdat de directeuren van de academies natuurlijk ook andere belangen hebben. Wij zijn onafhankelijk en kijken naar het grotere geheel” “Voor alle duidelijkheid, bestaande initiatieven heffen we niet op, we maken alleen nieuwe communicatielijnen open.” Het draagvlak bij de academies is groot, merken Olde Hampsink en Lammers: “Wij proberen verschillende disciplines van studenten en docenten op thema’s bij elkaar te brengen en zij moeten daar wel gelegenheid toe hebben om dat binnen de studie en het werk te doen. Zij hebben ook hun reguliere routines. We willen enthousiaste medewerking en niet afgedwongen via de hiërarchische lijn. Een mooi voorbeeld is dat Saxion voor Living Technology heeft gekozen; veel academies weten niet precies hoe ze daar invulling aan moeten geven. En wij kunnen helpen met opdrachten. We hebben in een workshop Living Technology als inspiratiesessie georganiseerd bij Saxion. Op 17 juni is er een innovatiediner gehouden met opdrachtgevers, studenten en docenten van Saxion. “Met hen hebben we verschillende brainstormsessies gehouden, het was verrassend wat daar allemaal uit is gekomen.” Het volgende innovatiediner is 7 oktober. Meer informatie is te vinden op de website www.saxion.nl/innoveert

Vorige bijdrage

‘Er is niks wat Twente tegenhoudt van economische groei te profiteren’

Volgende bijdrage

Sensorvloeren om mensonterende situatie te voorkomen

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *