Twentevisie Jaargang 17, 2005

‘April doet wat-ie wil’

‘April doet wat-ie wil’


De heer Heijmans uit Enschede won het Rabo-beleggingsspel. Hij meende dat de AEX tijdens de opname op 3 mei op 380 punten zou staan. Dat was veel lager (348 punten), maar toch nog beter dan de andere spelers. Dat had twee oorzaken. April was voor de beleggers een rampmaand en het spel is in april niet gespeeld omdat toen de opname tijdens het Twentevisie Event plaatshad.

April was een slechte beursmaand. De eerste maanden van het jaar steeg de beurs langzaam maar gestaag door naar meer dan 370 punten. In april gleed hij volledig onderuit. Sjoerd van Es van de Rabobank Enschede-Haaksbergen heeft een verklaring. “De economische cij-fers uit de VS waren vrijwel zonder uitzon-dering lager uit dan verwacht. Voorbeelden zijn de werkgelegenheidsgroei met 110.000 nieuwe banen in maart in plaats van de verwachte 213.000. De handelsbalans waarop het tekort is opgelopen tot 61 mil-jard dollar.” In april is het aantal banen overigens verder gestegen.
“De vraag is of deze cijfers wijzen op een scherpe terugval in de economie. Ik denk van niet. Want zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen laten behoorlijke groeipercentages zien. En ook het consumentenvertrouwen is weliswaar niet meer zo hoog als in 2004, maar wijzen nog steeds op een bovengemiddelde groei. Minpunt voor de Amerikaanse groei is dat de oplopende inflatiedruk. De consumentenprijzen stijgen inmiddels met 3,1% en de producentenprijzen met 4,9%.”

Ten Cate

Koninklijke Ten Cate heeft in het eerste kwartaal van 2005 een nettowinst geboekt van 3,8 miljoen euro, dat is gelijk aan het resultaat in de eerste drie maanden van 2004. De omzet steeg met 33% tot 174 miljoen en de stijging van het bedrijfsresultaat (6 miljoen) is volgens Ten Cate vooral te danken aan de acquisitie van Southern Mills in 2004 en de autonome groei bij de sector Industrial Fabrics & Grass.

Twentsche Kabel

TKH heeft over het eerste kwartaal van 2005 een nettowinst gerealiseerd van 5,5 miljoen euro, een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet steeg van 107,2 miljoen naar 124 miljoen. Deze omzetstijging van 16% komt volgens Twentsche Kabel voor rekening van drie acquisities. De overnames van EFB, Lapwing en AZ droegen in totaal 13% bij, zo meldde het Haaksberger bedrijf.
Vooral de Kabelgroep en de Technische Handelsgroep droegen bij aan de omzetstijging. De omzet van de Machinegroep bleef licht achter.

Stork

Stork heeft over het eerste kwartaal van 2005 een nettowinst behaald van 21,3 miljoen, tegen 16,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2004.
Stork noemt het eerste kwartaal goed, ‘hoofdzakelijk als gevolg van goede operationele resultaten’. De basis daarvoor lag volgens het bedrijf voornamelijk in de stevige orderportefeuille en omzet.
De Naardense onderneming sprak geen concrete verwachting uit voor de rest van het jaar. ‘Gegeven de economische omstandigheden zoals wij die nu zien en gelet op de aard van onze activiteiten, die van kwartaal tot kwartaal sterk kunnen fluctueren, moet grote voorzichtigheid betracht worden met voorspellingen voor de rest van 2005’.

Reesink

De soap rond Reesink is de volgende fase ingegaan. Van Herk Groep doet het bod op handelsonderneming Reesink niet gestand. Tijdens de aanmeldingsperiode werden slechts 2839 aandelen (05,% van alle uitstaande stukken Reesink) aangemeld. ‘De Van Herk Groep acht het niet aantrekkelijk om, zonder ten minste uitzicht te hebben op het verwerven van een controlerend belang, een substantieel mindeheidsbelang te verwerven in een onderneming waarvan het rendement al vele jaren daalt en waarvan zij vindt dat directie en toezichthouders onvoldoende functioneren’, aldus de Van Herk Groep.

Bestuursvoorzitter Bernard ten Doeschate van Reesink verklaart ‘hartstikke blij’ te zijn dat ‘de zittende aandeelhouders er voor hebben gekozen om hun relatie met Reesink voort te zetten.’ Om over de ‘white knights’, waarmee hij eerder schermde, te zeggen: ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’.

Ten Doeschate stelt tijdens het biedingproces geen gesprekken te hebben gevoerd met partijen die aanboden om Reesink tegen een overname door Van Herk te beschermen. De bestuurder staat naar eigen zeggen nog altijd open voor partnerschappen, in welke vorm dan ook.

Van Herk maakte op 14 februari bekend het bod op Reesink door te zetten ondanks herhaaldelijke afwijzingen uit de hoek van de verkoper van onder meer Hendrik-Jan de tuinmangereedschappen. Van Herk bood 70 euro per aandeel Reesink. Op basis van het totaal aantal uitstaande aandelen bedroeg het bod 46,97 miljoen. Van Herk heeft nu een belang van 23,7% in Reesink.

Tijdens de opname van het radioprogramma Memphis wordt ook het Rabo-beleggingsspel gespeeld. Bezoekers van de opname kunnen een formulier invullen, maar ook via internet (www.twentevisie.nl) kan worden meegespeeld door te raden hoe de AEX zal staan tijdens de volgende opname. Dat is in dit geval op 31 mei.

Vorige bijdrage

Ondernemers halen Peter R. de Vries over de streep

Volgende bijdrage

Nummer 20

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *